Дисципліни вільного вибору студента

Дисципліни вільного вибору студента

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін

Порядок і умови обрання студентами спеціальності «Психологія» (за першим (бакалаврським) рівнем) вибіркових дисциплін

І. Освітньо-професійна програма «Психологія», спеціальність 053 Психологія, ОР «Бакалавр»

Цикл дисциплін загальної підготовки

Організація професійної приватної діяльності психолога (проф. Гасюк М. Б.)

Політологія

Техніки коучингу здоров’я (доц. Кулеша-Любінець М. М.)

Практикум з клінічної психології (доц. Кулеша-Любінець М. М.)

Соціологія

Основи арт-терапії (доц. Шкраб’юк В.С.)

Психологія життєвих криз (проф. Гасюк М. Б.)

ІІ курс 3 семестр

Психологічні основи сексології та сексопатології (доц.Федик О.В.)

Особливості діяльності психолога у лікувально-профілактичних закладах (доц. Кулеша-Любінець М.М.)

ІІ курс 4 семестр

Практикум із загальної психології (доц. Іванцев Л. І.)

Основи психологічної реабілітації (доц. Шкраб’юк В.С.)

ІІІ курс 5 семестр

Перинатальна психологія (проф. Гасюк М. Б.)

ІІІ курс 6 семестр

Психологія загального здоров’я та психологічного благополуччя (проф. Гасюк М. Б.)

Основи проєктної діяльності (доц. Кулеша-Любінець М. М.)

ІV курс 7 семестр

Психологія аномального розвитку (доц. Матейко Н. М.)

Психологія суїцидальної поведінки (доц. Шкраб’юк В. С.)

ІV курс 8 семестр 

Психологія здорового способу життя  (доц. Федик О. В.)

Основи психокорекції залежностей (доц. Матейко Н. М.)

Основи психосоматики (доц. Кулеша-Любінець М. М.)

Психологія творчості (проф. Міщиха Л. П.)

Методи психологічної допомоги особам з невротичними розладами (доц. Матейко Н. М.)

Посилання на вибіркові дисципліни ОП Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри соціальної психології та психології розвиткуhttps://ksp.pnu.edu.ua/дисципліни-вільного-вибору-студента/

Зразок заяви

ІІ. Освітньо-професійна програма «Реабілітаційна психологія», спеціальність 053 Психологія, ОР «Бакалавр»
Дисципліни вільного вибору студентів на 2 курс:
Цикл дисциплін загальної підготовки

Організація професійної приватної діяльності психолога (проф. Гасюк М. Б.)

Арт-терапія у реабілітаційній психології  (доц. Шкраб’юк В. С.)

Політологія

Техніки коучингу здоров’я (доц. Кулеша-Любінець М. М.)

Психологічні основи сексології та сексопатології (доц. Федик О. В.)

Психокорекція емоційного вигорання (доц. Белей М. Д.)

Практикум з клінічної психології (доц. Кулеша-Любінець М. М.)

Соціологія

Цикл дисциплін професійної підготовки

Психологічні основи сексології та сексопатології (доц.Федик О.В.)

Основи геронтопсихології (проф. Міщиха Л. П.)

Особливості діяльності психолога у лікувально-профілактичних закладах (доц. Кулеша-Любінець М.М.)

Основи психогенетики (доц. Кулеша-Любінець М.М.)

Етнопсихологія

Практикум із загальної психології (Іванцев Л. І.)

Теорія і практика психологічного тренінгу (проф. Міщиха Л. П.)

Методи діагностики психічного розвитку дітей (доц. Белей М. Д.)

Техніки розвитку комунікативної компетентності

Зразок заяви

ІІІ. Освітньо-професійна програма «Психологія», спеціальність 053 Психологія, ОР «Магістр»

І курс І семестр

Основи адиктології (проф. Міщиха Л. П.)

І курс ІІ семестр

Робота психолога у геріатричних закладах (проф. Міщиха Л. П.)

Психологія особистісних та поведінкових деструкцій  (доц. Шкраб’юк В.С.)

ІІ курс І семестр

Психологічна допомога у надзвичайних (доц. Кулеша-Любінець М.М.)

Терапія творчим самовираженням депресивних станів особистості (проф. Міщиха Л. П.)

Зразок заяви

ІV. Освітньо-професійна програма «Клінічна та реабілітаційна психологія», спеціальність 053 Психологія, ОР «Магістр»

Когнітивно-поведінкова психотерапія

Супервізія у галузі клінічної та реабілітаційної психології

Кризова та екстремальна психологія

Психологічний супровід сім’ї з хворою дитиною

Організація діяльності психолога у реабілітаційних закладах

Медіація у закладах охорони здоров’я

Методи групової роботи у реабілітації

Онкопсихологія та паліативна допомога

Основи адиктології

Психологічна реабілітація осіб з психічними і соматичними розладами

Психологічний супровід адаптивного спорту

Психотерапія у роботі зі сексуальністю

Нейропсихологія та реабілітація осіб з ураженням головного мозку

Реабілітація осіб похилого віку

Травматерапія

Організація діяльності психолога в закладах охорони здоров’я

Психологічний супровід дітей в умовах інклюзивної освіти

Менеджмент проектної діяльності у психології

 

Зразок заяви