Наукова робота викладачів

Звіт кафедри з наукової роботи за 2016 рік

Звіт кафедри з наукової роботи за 2017 рік.

Звіт кафедри з наукової роботи за 2018 рік

Звіт кафедри з наукової роботи за  2019 рік.

Звіт кафедри з наукової роботи за 2020 рік

План роботи науково-методологічного семінару кафедри загальної та клінічної психології на 2019 – 2020 н.р.

 

№ з\п Прізвище, ініціали викладача Тема наукової доповіді Дата семінару
1 Проф. Міщиха Л. П. Креативні психотехнології у професійній діяльності викладача психолого-педагогічних дисциплін 26.09.2019 р.
2 Доц. Іванцев Н. І. Ціннісні орієнтації як внутрішні фактори впливу на психологічне благополуччя особистості 30.10.2019 р.
3 Проф. Москалець В. П., завідувач кафедри загальної та клінічної психології Психотравмуючий вплив невизначеності і непевності в українських реаліях  

 

28.11.2019 р.

Доц. Сулятицький І. В., голова ГО «Центр психоінформації», доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи ЛНУ ім. І. Франка Феноменологія кризової психології в сучасній Україні.
4 Доц. Кулеша-Любінець М. М. Проєктний менеджмент у професійній діяльності психолога 12.12.2019 р.
5 Доц. Шкраб’юк В. С. Використання арт-терапевтичних психотехнологій у роботі з емоційним вигоранням в працівників ЗВО 23.01.2020 р.
6 Доц. Хрущ О. В. Особливості збереження психічного здоров’я школярів в умовах гірського середовища 12.02.2020 р.
7 Проф. Гасюк М. Б. Етапи психологічного супроводу пацієнта в соматичній клініці 11.03.2020 р.
8 Доц. Іванцев Л. І. Кризові практики в контексті збереження психічного здоров’я особистості 23.04.2020 р.
9 Доц. Федик О. В., заступник декана філософського факультету Сексуальна освіченість як умова благополуччя сім’ї 14.05.2020 р.
10 Доц. Матейко Н. М. Особливості професійної підготовки студентів до роботи в системі інклюзивної освіти 11.06.2020 р.