Наукові проекти

Теми, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету, грантів а також у межах робочого часу

 Інноваційні психотехнології сприяння особистісному благополуччю. 0112U001020

Категорія роботи: фундаментальна.

Керівник науково-дослідної роботи — Москалець Віктор Петрович, доктор психологічних наук, професор.

Виконавці: штатні (17), з них: – доктори наук -2, кандидати наук-15.

Термін виконання роботи, обсяг фінансування на рік: (тис.грн): 01/12 – 12/16