Наукові гуртки, проблемні групи

Кулеша-Любінець М.М. керує проблемною групою студентів, об’єднаних спільною тематикою: «ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ».

У роботі даної групи в 2016, році працює 8 студентів спеціальності «Психологія». Результати роботи проблемної групи були представлені на університетській звітно-науковій студентській конференції та міжнародній конференції (Красевич А., Барабашова А., Прийдун А., Петрів М., Тисовська В., Костюк М., Гушпіт М., Олійник М. та ін.)

У роботі даної групи в 2017 році працює 8 студентів спеціальності «Психологія». Результати роботи проблемної групи були представлені на університетській звітно-науковій студентській конференції та міжнародній конференції (Красевич А., Барабашова А., Прийдун А., Петрів М., Тисовська В., Костюк М., Гушпіт М., Олійник М. та ін.)

 

 1. Кулеша-Любінець М. Особливості материнської ідентичності вагітних жінок з досвідом невиношування вагітності [Електронний ресурс] / М. Кулеша-Любінець, Х. Захарчук // Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 30-31 січня 2017 р.). – С.77-79. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/37/conference_31-31.1.2017.pdf
 2. Тисовська В. Психологічні особливості якості життя молоді з гастродуоденітом [Електронний ресурс] / В. Тисовська // Матеріали ХХХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 31 травня 2017 р.). – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/3857.
 3. Олійник М. Стресостійкість осіб зрілого віку з ішемічною хворобою серця [Електронний ресурс] / М. Олійник // Матеріали ХХХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 31 травня 2017 р.). – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/3854.
 4. Красевич А. Психологічний супровід дітей з онкологічною патологією в умовах стаціонарного лікування [Електронний ресурс] / А. Красевич // Матеріали ХХХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 31 травня 2017 р.). – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/3851
 5. Кулеша-Любінець М.М., Олійник Д.В., Лосяк Н.І. Абетка психічного здоров’я як медіапсихологічний ресурс у період пандемії COVID-19. Медіатворчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі. Видання третє. Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (з міжнародною участю) (м. Київ, 19 червня 2020 р.); [укладач Чаплінська Ю.С.]. 2020. URL: http://mediaosvita.org.ua/book/iii-vseukrayinska-naukovo-praktychna-internetkonferentsiya-z-mizhnarodnoyu-uchastyu-mediatvorchist-v-suchasnyh-realiyah-protystoyannyamediatravmi/
 6. Кулеша-Любінець М., Рубан О. Ревматоїдний артрит : психосоматичний аспект. ХХVIII Міжнародна науково практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 30 червня 2020 р.). URL : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/5787/
 7. Кулеша-Любінець М., Тимчій Х.-В.. Медіація як продуктивний спосіб вирішення міжособистісних конфліктів у лікувальному закладі. ХХVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 30 червня 2020 р.). URL : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/5789

У роботі групи в 2018-2019 рр. працює 8 студентів спеціальності «Психологія». Результати роботи проблемної групи були представлені на університетській звітно-науковій студентській конференції та всеукраїнських конференціях (Олійник М., Дмитраш І., Ляхович Т., Любка О., Рубан О., Герасимів Х., Олійник Д., Лосяк Н.).

 1. Кулеша-Любінець М., Рубан. О. Психічне здоров’я студентської молоді: емпіричне дослідження. «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку» : теорія і практика». Матер. IІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (10-11 жовтня 2019 року, м. Запоріжжя).  Запорізький нац. ун-т.  Запоріжжя : ЗНУ, 2019. С.80-82

2. Ляхович Т. Гендерні особливості мотивації до лідерства у студентської молоді: теоретичний аспект. Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/ru/art/4913

3. Дмитраш І. В. Мотивація до волонтерської діяльності студентів-богословів. Режим доступу: http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/48-visimnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/401-motivatsiya-do-volonterskoji-diyalnosti-studentiv-bogosloviv

4. Kulesha-Liubinets М., Ruban Е. Features of the Idea of University Students About Mental Health. Сonference materials Mental Health Global Challenges of XXI Century, Lviv, 2019. Retrieved from https://mhgc21.org/dataset-static/74/137/Kulesha-Liubinets–Ruban.pdf

5. Кулеша-Любінець Мирослава, Ляхович ТетянаГендерні особливості мотивації до лідерства у студентів університету..

Збірник наукових праць : психологія. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип. 24. С.59-68.

З 2014 р. доц. Матейко Н.М. керує студентською проблемною групою «Інноваційні підходи до проблеми збереження психологічного здоров’я особистості» У роботі даної групи в 2017 році працює 8 студентів спеціальності «Психологія», спеціалізація «Клінічна психологія». Результати роботи проблемної групи були представлені на університетській звітно-науковій студентській конференції та міжнародній конференції.

 1. Кирилюк А.В. Сучасні підходи до виявлення причин розладів харчової поведінки // Актуальні проблеми сучасної психології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 10-11 лютого 2017 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016 – с.15-18 (наук. кер. Доц. Матейко Н.М. )
 1. Пасічняк Н.І. Психологічні особливості депресивних розладів // Актуальні проблеми сучасної психології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 10-11 лютого 2017 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016– с.27-31(наук. кер. Доц. Матейко Н.М. )
 1. Карабін Н.А. Особливості емоційної сфери дітей з педагогічною занедбаністю //Актуальні проблеми сучасної психології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 10-11 лютого 2017 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016.– с.61-65 (наук. кер. Доц. Матейко Н.М. )
 1. Матейко Н.М. Пасічняк Н.І. Психологічні особливості депресивних станів у дітей та підлітків //Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців», м. Хмельницьктй, 30–31 березня 2017 р. – Хмельницький, 2017. – С.133-135

з 4 по 7 квітня 2017 р. у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади, в якому взяли участь студенти 4 курсу, спец. «Психологія», спеціалізації «Клінічна психологія» Карабин Н.А. Кирилюк А.В.

Методичне забезпечення НДРС

 1. Матейко Н.М. Клінічна психологія: словник-довідник. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. – 134с.
 2. Іванцев Л.І. Методичні рекомендації до курсу «Загальна психологія» для студентів Педагогічного інституту спеціальності «Початкова освіта». – Івано-Франківськ: ВПП «Тіповіт», 2015. – 200с.
 3. Кулеша-Любінець М.М. Психологічний супровід перебування дитини у лікувально-профілактичному закладі : методичні рекомендації / М. М. Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ: В-ець Кушнір Г. М., 2015. – 72 с.
 4. Кулеша-Любінець М.М. Професійно-розвивальна практика у лікувально-профілактичних закладах : програма та методичні рекомендації / М. М. Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ: В-ець Кушнір Г. М., 2015. – 64 с.
 5. Кулеша-Любінець М.М. Клінічна психологія: методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія» / М.М.Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. – 72 с.
 6. Матейко Н. М. Патопсихологія. Неврозологія: навчально-методичний комплекс. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. – 160с.
 7. Кулеша-Любінець М.М. Клінічна психологія: методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія» / М.М.Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ : В-ець Кушнір Г. М., 2016. – 72 с.

Доц. Карпюк Ю. Я. керує проблемною групою “Психолого-педагогічні особливості розвитку моральної толерантності у студентів”

За підсумками звітної наукової конференції студентів університету за 2017 рік було нагороджено грамотами студентів за змістовний виступ на звітній науковій конференції таких студентів:

Луканюк Світлана Василівна ННІПОДН, спец. «Психологія» ІІ курс, спеціаліст

Тема доповіді «Особливості емоційної сфери при особистісних розладах у пацієнтів психоневрологічного диспансеру»

Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Н.М.Матейко

Говорун Тамара Михайлівна ННІПОДН, спец. «Психологія» І курс, магістр тема доповіді «Особистісне зростання як чинник психологічного благополуччя особистості». Науковий керівник  – кандидат психологічних наук, доцент Н.І. Іванцев

 1. Рекомендовано до друку у збірнику наукових праць студентів університету «Еврика-ХІХ» тези повідомлень магістра І курсу філософського факультету спеціальності «Психологія» Олійник Мар’яну.

Тема доповіді  «Психологічні детермінанти стресостійкості жінок з ішемічною хворобою серця»

Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент М.М. Кулеша-Любінець

Іванцев Н.І. керує проблемною групою студентів, об’єднаних спільною тематикою: «Ціннісний зміст психологічного благополуччя особистості: психотехнології формування». У роботі даної групи з 2016 року працюють студенти спеціальності 053 «Психологія». Результати роботи проблемної групи були представлені на університетській звітно-науковій студентській конференції та на міжнародних науково-практичних конференціях.

І. Тези та участь у міжнародних науково-практичних конференціях:

1.Дребіт О.О. Сучасні фактори впливу на розвиток агресивності у дітей молодшого шкільного віку//« Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття» [Текст]: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 9-10 грудня 2016р.) Харків : Східноукраїнська організація «Центр психолого-педагогічних досліджень», 2016. С.135 (у співавтор.)

2.Жаровська З.В. Феномен сім’ї у контексті впливу на психологічне благополуччя дитини //«Особистість, сім’я та суспільство : питання педагогіки та психології» [Текст]: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Львів, 25-26 листопада 2016р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. С.69 (у співавтор.)

3.Панчишин-Ковбасюк І.В. Захисні механізми в особистісній структурі практичного психолога // «Наукова дискусія: питання педагогіки та психології» [Текст]: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Київ, 2-3 грудня 2016р.). Київ: ГО « Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. С.152 (у співавтор.)

4.Курчик Ю. О. Мотиваційно-смислові утворення та їх роль в подоланні залежності в адиктивних осіб // «Тенденції розвитку психології та педагогіки» [Текст]:  Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Київ, 3-4 листопада 2017р.).  Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. С.126 (у співавтор.)

 1. Русіник-Черняєва О. І. Агресивні тенденції в дитячій поведінці як відображення внутрішнього неблагополуччя //«Наукова дискусія: питання психології та педагогіки» [Текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Київ, 1-2 грудня 2017 р.). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. Ч.1. С.98 (у співавтор.)
 2. Рудейчук М. Д. Умови виховання та соціальне оточення як чинники розвитку емпатійних можливостей у дітей молодшого шкільного віку//Актуальні питання сучасних психологічних та педагогічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (16-17 лютого 2018р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2018. Ч.1. – С.54-57 (у співавтор.)
 3. Моісєєва Н. П. До проблеми подолання студентами кризи адаптації до умов навчання у вищих закладах освіти // Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (23-24 лютого 2018р., м. Львів). Львів: ГО «Південна фундація педагогіки», 2018. Ч.1. – С.44-48(у співавтор.)
 4. Іванцев Н. І. Ціннісний вимір у контексті сучасних тенденцій розвитку психології // Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2-3 березня 2018р.). К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. Ч.2. – С.54-58
 5. Іванцев Н. І. Професійно-особистісне становлення фахівця в умовах післядипломної освіти // Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 9-10 березня 2018р.). Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2018. – С.15-20
 6. Рудейчук М. Д. Емпатійні здібності дітей молодшого шкільного віку: формувально-експериментальний аспект дослідження проблеми // Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 12-13 жовтня 2018р.). Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2018. – С.96-100 (у співавтор.)

11.Іванцев Н.І. Теоретико-методологічні підходи до дослідження особистості у контексті життєтворчості і самореалізації // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки. Збірник статей учасників Першої Міжнародної наукової інтернет-конференції (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 17 квітня 2019р.). Дрогобич: «Швидкодрук», 2019. С.102  (у співавтор.)

 1. Іванцев Н.І. Теоретичні аспекти профілактичної роботи щодо попередження та зменшення ризику розвитку емоційного вигорання у студентської молоді// Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки. Збірник статей учасників Другої Міжнародної наукової інтернет-конференції (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 25 лютогог 2020р.). Дрогобич: «Швидкодрук», 2020. С.82-88 (у співавтор.

 

ІІ. Методичне забезпечення НДРС

 1. Іванцев Н. І. Навчально-методичний посібник до консультативних занять з дисципліни «Психологія» для студентів заочної форми навчання ІПОДН. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. – 100с. (у співавтор.)
 2. Іванцев Л. І., Іванцев Н. І. Загальна психологія: методичні рекомендації до курсу для студентів факультету математики та інформатики (спеціальності «Математика»). Івано-Франківськ: Місто НВ, 2018. – 88с.
 3. Іванцев Л. І., Іванцев Н. І. Курсова робота з психології: методичні вказівки. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2018. – 64с.