Практика

Навчальна практика 1 курс

Навчальна практика 2 курс 

Навчальна практика 3 курс

Виробнича практика 4 курс (2019-2022 н.р.)

Виробнича практика (6 семестр) Силабус

Виробнича практика  (7 семестр) Силабус

Положення про організацію та проведення практики у ДВНЗ ПНУ ім. В.Стефаника від 27.11.2019.

Додаток до положення про організацію та проведення практики

Договори про співпрацю

Договори про співпрацю