Програмові вимоги до іспитів

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ

І. Освітньо-професійна програма «Психологія», спеціальність 053 Психологія, ОР «Бакалавр»

Вимоги до державного іспиту № 1

Вимоги до державного іспиту № 2

Програмові ЕК 2020 Дисципліни вільного вибору

ІІ. Освітньо-професійна програма «Клінічна та реабілітаційна психологія», спеціальність 053 Психологія, ОР «Магістр»

Програмові вимоги до ЕК

Критерії оцінювання