Самостійна робота студентів

Дистанційне навчання: http://www.d-learn.pu.if.ua

Бібліотека університету: Сайт бібліотеки

Самостійна робота студентів з дисциплін:

Загальна психологія

Диференціальна Психологія

Практикум з клінічної психології

Психологія суїцидальної поведінки

Психологія мотивації поведінки та діяльності

Основи психологічної реабілітації

Основи арт терапії

Психологія творчості

Практикум із загальної психології

Психофізіологія

Психологія здоровя та психологічного благополуччя

Перинатальна психологія

Організація професійної приватної діяльності психолога

Психологія життєвих криз

Експериментальна психологія

Психологія аномального розвитку

Патопсихологія

Методи психологічної допомоги особам з невротичними розладами

Основи психокорекції залежностей

Психологічні основи сексології та сексопатології

Психологія праці

Вступ до спеціальності

Історія психології

Філософія

Техніки коучингу здоров’я

Самостійна робота з ОП Клінічна та реабілітаційна психологія. ОР. Магістр