Абітурієнту

Детальна інформація щодо вступу на спеціальність 053 «Психологія» у 2022 році  за посиланням:

https://admission.pnu.edu.ua/2021/04/09/https-admission-pnu-edu-ua

Правила прийому до університету у 2022 році за посиланням: https://admission.pnu.edu.ua/правила прийому до університету у 2021

ОР. Бакалавр

Путівник учасника ЗНО

____________________________________________________________________________________________

Кафедра загальної та клінічної психології здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 053 Психологія за такими освітньо-професійними програмами:

 • Освітньо-професійна програма «Психологія», спеціальність 053 «Психологія» першого (бакалаврського) рівня. Освітня кваліфікація: «Бакалавр з психології»  ОП Психологія.
 • Освітньо-професійна програма «Реабілітаційна психологія», спеціальність 053 «Психологія» першого (бакалаврського) рівня. Освітня кваліфікація: «Бакалавр з психології»    ОП Реабілітаційна Психологія.
 • Освітньо-професійна програма «Клінічна та реабілітаційна психологія», спеціальність 053 «Психологія» другого (магістерського) рівня. Освітня кваліфікація – «Магістр психології»    ОП Клінічна та реабілітаційна психологія.

_____________________________________________________________________________________________

Для вступу на спеціальність 053 “Психологія” ОР «Бакалавр» за ОП «Психологія» або «Реабілітаційна психологія» у 2022 році необхідно сертифікати ЗНО:

 1. Українська мова і література.
 2. Математика.
 3. Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія.

_____________________________________________________________________________________________

БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПСИХОЛОГІЯ”  Бакалаврат

Причини обрати спеціальність “Психологія”:

 • глибше пізнаєте себе та інших, гармонізуєте свою особистість;
 • навчитеся допомагати іншим у складних та кризових ситуаціях;
 • знайдете відповіді на питання про саморозвиток, взаємини з сім’єю, батьками, друзями, колегами в ситуаціях дружби, осуду, образи, покарання, ревнощів тощо;
 • у співпраці з досвідченими психологами дізнаєтеся, що таке психотерапія і психокорекція і навіщо вони потрібні здоровим людям;

В результаті навчання на спеціальності “Психологія” Ви отримаєте знання, вміння, навички в сферах:

 1. Наукових досліджень. Розробки та виконання заходів із психологічного супроводу проведення  наукових досліджень. Підготовки аналітичних та статистичних матеріалів для доповідей, звітів, статей, тощо
 2.  Освітньо-виховні. Знання психологічних характеристик навчально-виховного процесу у закладах середньої та вищої школи. Проведення  роботи з профорієнтації, серед різних верств населення. Організації та проведення пропагандистської та просвітницької робіт серед населення з актуальних психологічних проблем.
 3. Діагностично-консультативні. Уміння та навички проведення психодіагностичного обстеження (збирання та обробки емпіричного матеріалу) клієнтів. Проведення психологічної експертизи у прикладних сферах діяльності (юридичній, військовій, тощо). Розробки рекомендацій та проведення консультацій, щодо професійного трудового та соціального самовизначення клієнта. Психологічної допомоги дорослим, батькам та дитині з вадами психологічного розвитку. Корекція девіантної поведінки дітей та дорослих
 4. Виробничо-управлінські. Виявлення психологічних властивостей і якостей людини при проведенні профдобору, відбору, навчання та адаптації персоналу. Експертна оцінка стану людини та впровадження рекомендацій з оптимізації трудової діяльності. Проведення соціально-психологічної та ергономічної експертизи на відповідність діючим нормативним вимогам.
 5. Реабілітаційно-профілактичні. Участі в організації психологічного захисту громадян у кризових ситуаціях. Реалізації програми реабілітаційних заходів. Визначення обсягу та характеру необхідної допомоги, як складової соціальної роботи з населенням. Проведенням бесід, спостережень за життям, побутом та психічним станом своїх клієнтів. Організації психотерапевтичної допомоги різним верствам населення.

Після навчання Ви зможете працювати в галузях  охорони здоров’я, фізичної культури та соціального забезпечення; освіти; науки і наукового обслуговування; об’єднання громадян.

Випускники  можуть працювати на посаді психолога у закладах системи освіти (дошкільні, загальноосвітні, професійні, вищі навчальні заклади), у закладах охорони здоров’я (лікувально-профілактичні заклади, перинатальні, наркологічні, реабілітаційні центри);

у соціальних службах (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі центри творчості та дозвілля, служба довіри, дитячі будинки, притулки, геронтологічні центри);

в органах національної поліції, національної гвардії, організаціях (державних, приватних), установах з відбору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри профорієнтації), у медіа-установах, в Державній службі з надзвичайних ситуаціях, консультативних пунктах.

 • Бакалавр психології може обіймати посади:
  • практичний психолог;
  • психолог у закладах освіти;
  • психолог на підприємстві;
  • психолог в органах державної влади та управління;
  • психолог-консультант;
  • фахівець з найму робочої сили;
  • організатор з персоналу;
  • лаборант (психологічні дослідження, освіта).
  • психологом, науковим співробітником;
  • психологом, інспектором із соціальної допомоги в галузі охорони здоров’я, реабілітації та соціального забезпечення;
  • психологом у правоохоронних та військових органах;
  • фахівцем у галузі праці та зайнятості населення;

Бакалавр з психології має можливість продовжити навчання за спеціальністю „Психологія” освітньо-кваліфікаційного рівня  „Магістр”

 

УМОВИ ВСТУПУ

Документи:

 • заява на вступ до університету;
 • диплом і додаток (копії), на основі якого здійснюється вступ;
 • сертифікати ЗНО (копії) з 3-х предметів (1. Українська мова та література. 2. Біологія.  3.  Іноземна мова Математика) (для вступу на 1-й курс);
 • інформаційну картку до сертифікату ЗНО (для вступу на 1-й курс);
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію ідентифікаційного податкового номеру;
 • 4 кольорових фотокарток розміром 3×4 см. + електронне фото не менше 120×150 пікселів (на флешці);
 • папку на зав’язках, один конверт;
 • необхідно пред’явити військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних.

Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.

Форма навчання: денна, заочна.

_____________________________________________________________________________________________

МАГІСТРАТУРА ОП  “ПСИХОЛОГІЯ”

Факультет психології Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника здійснює підготовку за магістерською програмою “Психологія”. Дана програма готує фахівців по наданню психологічних послуг в різних сферах професійної діяльності Термін навчання за освітньою програмою 1 рік 4 місяці.
Детальна інформація за посиланням:
https://admission.pnu.edu.ua/
https://ksp.pnu.edu.ua/

Спеціаліст-психолог (магістр) може обіймати посади, які вимагають проведення самостійних досліджень, прийняття складних рішень, володіння поглибленими професійними знаннями для вирішення здебільшого діагностичних та евристичних задач.

Підготовлений спеціаліст-психолог може обіймати такі посади (за Державним класифікатором професій):

 •  психолог;
 •  науковий співробітник (з психології);
 •  консультант медико-психолого-педагогічної комісії;
 •  завідувач центру;
 •  головний консультант (керівник головного підрозділу);
 •  менеджер з персоналу;
 •  фахівець в галузі праці та зайнятості населення;
 •  фахівець з вирішення конфліктів у побутовій сфері;
 •  соціальний працівник, інспектор із соціальної допомоги;
 •  педагог-валеолог, методист-валеолог;
 •  викладач вищого навчального закладу;
 •  консультант із суспільно-політичних питань і т. ін.

УМОВИ ВСТУПУ

Документи:

 • заява на вступ до університету;
 • диплом і додаток (копії), на основі якого здійснюється вступ;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію ідентифікаційного податкового номеру;
 • 4 кольорових фотокарток розміром 3×4 см.
 • папку на зав’язках, один конверт;
 • необхідно пред’явити військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних.

Вступні іспити (окрім вступу на 1-й курс): тестування з фахової дисципліни (Психологія). Сертифікат про здачу єдиного іспиту з іноземної мови.

Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці.

Форма навчання: денна, заочна.

_____________________________________________________________________________________________

ЧОМУ ВАРТО ВИБИРАТИ ПРОФЕСІЮ ПСИХОЛОГА?

ТОМУ, ЩО ПРОФЕСІЯ ПСИХОЛОГА  – ЦЕ ПРОФЕСІЯ   МАЙБУТНЬОГО!

 • «Лікарі людських душ» – так називають психологів. Затребуваність професії «психолог» завжди актуальна. Сучасний світ, з його інформаційною перенасиченістю, мінливістю, напруженістю політичної ситуації в країні і в усьому світі, – все це накладає відбиток на мислення і поведінку людини. В умовах стресу, друзі та близькі не завжди можуть допомогти, а професійна допомога здатна дати «друге дихання» людині, глибше пізнати себе, віднайти власні особистісні ресурси для повноцінної й гармонійної життєдіяльності та особистісного благополуччя.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ  ПСИХОЛОГА

 

ДЕ ЗАТРЕБУВАНІ ПСИХОЛОГИ СЬОГОДНІ?

Я ЗМОЖУ ПРАЦЮВАТИ  В:

соціальних організаціях (дитячі будинки, притулки, будинки престарілих тощо)

– освітніх установах (школи, дитячі садки, вищі навчальні заклади)

– установах з підбору та оцінки персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри професійної орієнтації)

– медичних установах (лікарні, поліклініки, наркологічні та реабілітаційні центри)


психотерапевтичних, психологічних консультативних службах

– підприємствах та фірмах (відділ персоналу)

– соціальних службах та правоохоронних органах (Державна прикордонна служба, поліція, суди, колонії, прокуратура і т. ін.)

– військових формуваннях

– службах порятунку і Міністерства надзвичайних ситуацій

– консультативній службі телефону довіри

-психології спорту

– приватній психологічній практиці

-науковій діяльності (викладач, науковий співробітник)

 

Свою діяльність психолог здійснює у сфері таких професійних інтересів:

 • Педагогічна діяльність (теоретична) – спрямована на здійснення передачі знань про психологічну науку (професія педагог-психолог одна з найбільш затребуваних в освітніх установах)
 • Науково-дослідна — проведення експериментів, аналіз, узагальнення даних, статистика психологічних явищ, динаміка процесів та їх обґрунтованість. Написання праць, дисертацій з психології
 • Практична діяльність включає в себе:
 • індивідуальне консультування – як засіб допомоги людям, які опинилися в скрутних для них психологічних ситуаціях; професійне та соціальне самовизначення клієнта;
 • психологічна допомога дорослим, батькам та дитині з вадами психологічного розвитку;
 • корекція девіантної поведінки дітей та дорослих; психологічний супровід персоналу;
 • групові тренінги; «іміджмейкінг», коучинг;
 • кризовий менеджмент;
 • розробка реклами, передвиборчої компанії; складання психологічного портрета, проведення психологічної експертизи;
 • реалізація програми реабілітаційних заходів; організації психотерапевтичної допомоги різним верствам населення.

ЧОМУ ВАРТО ВИБИРАТИ ПРОФЕСІЮ ПСИХОЛОГА?

ТОМУ, ЩО ПРОФЕСІЯ ПСИХОЛОГА  – ЦЕ МОЄ І ТВОЄ СЬОГОДЕННЯ І НАШЕ – МАЙБУТНЄ!