Наукова робота викладачів

Звіт кафедри з наукової роботи за 2016 рік

Звіт кафедри з наукової роботи за 2017 рік.

Звіт кафедри з наукової роботи за 2018 рік

Звіт кафедри з наукової роботи за  2019 рік.

Звіт кафедри з наукової роботи за 2020 рік

Звіт кафедри з наукової роботи за 2021 навчальний рік

План науково-дослідної роботи кафедри

Звіт кафедри з наукової роботи викладачів за 2022р.

Звіт про проведення наукової конференції викладачів, аспірантів кафедри за 2021р.

Протокол засідання підсекції ЗКП 

Звіт про проведення звітно-наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів кафедри за 2022 рік

Протокол засідання підсекції загальної та клінічної психології звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2022 рік

План роботи науково-методологічного семінару кафедри загальної та клінічної психології на  2022-2023 н. р.

 

№ з\п Прізвище, ініціали викладача Тема наукової доповіді Дата семінару
1 Проф. Міщиха Л. П. Креативні психотехнології у професійній діяльності викладача психолого-педагогічних дисциплін 26.09.2022 н. р.
2 Доц. Іванцев Н. І. Ціннісні орієнтації як внутрішні фактори впливу на психологічне благополуччя особистості 27.10.2022 н. р.
3 Доц. Іванцев Л. І. Кризові практики в контексті збереження психічного здоров’я особистості 25.11.2022 н. р.
Доц. Карпюк Ю. Я. Психологічні основи формування ціннісного ставлення до здоров’я
4 Доц. Кулеша-Любінець М. М. Проєктний менеджмент у професійній діяльності психолога 16.12.2022 н. р.
5 Проф. Москалець В. П., завідувач кафедри загальної та клінічної психології Психотравмуючий вплив невизначеності і непевності в українських реаліях  27.01.2023 н. р.
6 Доц. Шкраб’юк В. С. Використання арт-терапевтичних психотехнологій у роботі з емоційним вигоранням в працівників ЗВО 23.02.2023 н. р.
7 Доц. Матейко Н. М. Особливості професійної підготовки студентів до роботи в системі інклюзивної освіти 30.03.2023 н. р
8 Доц. Федик О. В., заступник декана філософського факультету Сексуальна освіченість як умова благополуччя сім’ї 27.04.2023 н. р.
Доц. Белей М. Д. Культурно-освітні та ментальні чинники визначального впливу на  професійне становлення фахівців вищої школи
9 Доц. Хрущ О. В. Особливості збереження психічного здоров’я школярів в умовах гірського середовища 17.05.2023 н. р.
10 Проф. Гасюк М. Б. Етапи психологічного супроводу пацієнта в соматичній клініці 05.06.2023 н. р.
Доц. Лукеча І. М. Психологічні особливості особистісної свободи