Організація освітнього процесу

Підрозділи:

Навчально-виробнича лабораторія виховної та психолого-педагогічної роботи

Студентський профком

Студентський сенат

Навчально-науковий центр студентського розвитку

 

ПОЛОЖЕННЯ

Положенням про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу

Положення про реалізацію права здобувачів вищої освіти на вільний вибір освітніх компонент

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу

Положення про визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти

Положення про порядок навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком

Положенням про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін