Академічна доброчесність

Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності

Положення про запобігання академічному плагіату

Положення про запобігання академічному плагіату та іншим порушенням академічної доброчесності у навчальній та науково-дослідній роботі здобувачів освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Інші нормативні документи