Наукові гуртки, проблемні групи

Кулеша-Любінець М.М. керує проблемною групою студентів, об’єднаних спільною тематикою: «Психологічні техніки збереження та відновлення психічного здоров’я особистості».

У роботі даної групи в 2016, році працює 8 студентів спеціальності «Психологія». Результати роботи проблемної групи були представлені на університетській звітно-науковій студентській конференції та міжнародній конференції (Красевич А., Барабашова А., Прийдун А., Петрів М., Тисовська В., Костюк М., Гушпіт М., Олійник М. та ін.)

У роботі даної групи в 2017 році працює 8 студентів спеціальності «Психологія». Результати роботи проблемної групи були представлені на університетській звітно-науковій студентській конференції та міжнародній конференції (Красевич А., Барабашова А., Прийдун А., Петрів М., Тисовська В., Костюк М., Гушпіт М., Олійник М. та ін.)

 

  1. Кулеша-Любінець М. Особливості материнської ідентичності вагітних жінок з досвідом невиношування вагітності [Електронний ресурс] / М. Кулеша-Любінець, Х. Захарчук // Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 30-31 січня 2017 р.). – С.77-79. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/37/conference_31-31.1.2017.pdf
  2. Тисовська В. Психологічні особливості якості життя молоді з гастродуоденітом [Електронний ресурс] / В. Тисовська // Матеріали ХХХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 31 травня 2017 р.). – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/3857.
  3. Олійник М. Стресостійкість осіб зрілого віку з ішемічною хворобою серця [Електронний ресурс] / М. Олійник // Матеріали ХХХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 31 травня 2017 р.). – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/3854.
  4. Красевич А. Психологічний супровід дітей з онкологічною патологією в умовах стаціонарного лікування [Електронний ресурс] / А. Красевич // Матеріали ХХХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 31 травня 2017 р.). – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/3851

У роботі групи в 2018-2019 рр. працює 8 студентів спеціальності «Психологія». Результати роботи проблемної групи були представлені на університетській звітно-науковій студентській конференції та всеукраїнських конференціях (Олійник М., Дмитраш І., Ляхович Т., Любка О., Рубан О., Герасимів Х., Олійник Д., Лосяк Н.).

1.Кулеша-Любінець М., Рубан. О. Психічне здоров’я студентської молоді: емпіричне дослідження. «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку» : теорія і практика». Матер. IІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (10-11 жовтня 2019 року, м. Запоріжжя).  Запорізький нац. ун-т.  Запоріжжя : ЗНУ, 2019. С.80-82

2. Ляхович Т. Гендерні особливості мотивації до лідерства у студентської молоді: теоретичний аспект. Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/ru/art/4913

3. Дмитраш І. В. Мотивація до волонтерської діяльності студентів-богословів. Режим доступу: http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/48-visimnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/401-motivatsiya-do-volonterskoji-diyalnosti-studentiv-bogosloviv

4. Kulesha-Liubinets М., Ruban Е. Features of the Idea of University Students About Mental Health. Сonference materials Mental Health Global Challenges of XXI Century, Lviv, 2019. Retrieved from https://mhgc21.org/dataset-static/74/137/Kulesha-Liubinets–Ruban.pdf

5. Кулеша-Любінець Мирослава, Ляхович ТетянаГендерні особливості мотивації до лідерства у студентів університету..

Збірник наукових праць : психологія. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип. 24. С.59-68.

У роботі групи в 2020-2023 рр. працює 16 студентів спеціальності «Психологія». Результати роботи проблемної групи були представлені на університетській звітно-науковій студентській конференції, всеукраїнських та міжнародних конференціях (Олійник Д., Гладій Н., .Рубан О., Тимчій Х.-В.., Гаврилюк О., Гугняк І., Данілова І., Огнева О.М.., Тодавчич Я., Ільчишин І., Супару К., Футерко А., Татарин М., Пронюк С., Василенчук М., Каглюк А. ).
1.Кулеша-Любінець М.М., Олійник Д.В., Лосяк Н.І. Абетка психічного здоров’я як медіапсихологічний ресурс у період пандемії COVID-19. Медіатворчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі. Видання третє. Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (з міжнародною участю) (м. Київ, 19 червня 2020 р.); [укладач Чаплінська Ю.С.]. 2020. URL: http://mediaosvita.org.ua/book/iii-vseukrayinska-naukovo-praktychna-internetkonferentsiya-z-mizhnarodnoyu-uchastyu-mediatvorchist-v-suchasnyh-realiyah-protystoyannyamediatravmi/
2.Кулеша-Любінець М., Рубан О. Ревматоїдний артрит : психосоматичний аспект. ХХVIII Міжнародна науково практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 30 червня 2020 р.). URL : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/5787/
3.Кулеша-Любінець М., Тимчій Х.-В.. Медіація як продуктивний спосіб вирішення міжособистісних конфліктів у лікувальному закладі. ХХVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 30 червня 2020 р.). URL : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/5789

4. Кулеша-Любінець М. М., Олійник Д.В., Лосяк Н.І. Абетка психічного здоров’я (електронне видання). Івано-Франківськ, 2020. 52 с. Режим доступу : https:: www.youtube.com/watch?v=67CxY-SlJ7k 5. Кулеша­Любінець М.М., Гаврилюк О.В. Особливості емоційного інтелекту чоловіків ранньої дорослості як складової стресостійкості: теоретичний аспект. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азі: матеріали XLІІ Міжнародної науково­практичної інтернет­конференції (30.11.2021 року, Переяслав). С.101-102.
6 Кулеша­Любінець М.М., Гугняк І.В. Переважаючі страхи дітей молодшого шкільного віку з хронічною хворобою нирок: теоретичний аспект. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азі: матеріали XLІІ Міжнародної науково­практичної інтернет­конференції (30.11.2021 року, Переяслав). С.102-104.
7 Кулеша­Любінець М.М., Данілова І.А. Особливості психологічної допомоги воїнам АТО/ООС з посттравматичним стресовим розладом: теоретичний аспект. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азі: матеріали XLІІ Міжнародної науково­практичної інтернетконференції (30.11.2021 року, Переяслав). С.104-106.
8. Кулеша­Любінець М.М., Огнева О.М. Особливості самопізнання особистості ранньої дорослості з панічним розладом в умовах пандемії COVID­19: теоретичний аспект. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азі: матеріали XLІІ Міжнародної науково­практичної інтернет­конференції (30.11.2021 року, Переяслав). С.108-110.
9 Кулеша­Любінець М., Тодавчич Я. Соціально­психологічна адаптація слабочуючих дітей до інклюзивного навчання: теоретичний аспект. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азі: матеріали XLІІ Міжнародної науково­практичної інтернет­конференції (30.11.2021 року, Переяслав) . С.110-112.

У 2021 р. студентка І курсу магістратури спеціальності «Психологія» факультету психології Діана Олійник стала призеркою ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Загальна та соціальна психологія» і нагороджена Дипломом ІІІ ступеня (науковий керівник- доц. Мирослава КУЛЕША-ЛЮБІНЕЦЬ) https://kztkp.pnu.edu.ua/2021/04/16/магістрантка-діана-олійник-призерк/

Доц. Карпюк Ю. Я. керує проблемною групою “Психолого-педагогічні особливості розвитку моральної толерантності у студентів

Федик О. В. Здійснює керівництво студентською науковою проблемною групою «Психорегуляція у спорті». У роботі даної групи працює 4 студенти спеціальності 053 «Психологія». Результати роботи проблемної групи були представлені на звітній науковій конференція студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (ПРОЦІВ О., «Психологічна структура формування здорового способу життя», СІЛІН Д., «Фізична культура як механізм подолання стресу», СЕРЕДНІЙ А. «Емоційний стрес як сукупність психічної та фізіологічної компоненти здоров’я», ОХРІМЧУК А., «Профілактика стресів засобами фізичної реабілітації»).

Белей М. Д. здійснює керівництво студентською науковою проблемною групою «Емпірико-діагностичні студії генези смислових утворень студентства» У роботі даної групи працює 7 студенти спеціальності 053 «Психологія» (Федяк О. В., Кіндратюк А. М., Рошак Н. О., Андрійків І. Б., Федорченко Л. С., Кулик А. В., Мельник З. І.).

ІІ. Методичне забезпечення НДРС

  1. Іванцев Л. І., Іванцев Н. І. Загальна психологія: методичні рекомендації до курсу для студентів факультету математики та інформатики (спеціальності «Математика»). Івано-Франківськ: Місто НВ, 2018. – 88с.
  2. Іванцев Л. І., Іванцев Н. І. Курсова робота з психології: методичні вказівки. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2018. – 64с.