Навчально-методичні матеріали

Підручники

 1. Москалець В.П. Психологія релігії. – К.: Академвидав, 2004. – 240 с. (12,8 др. арк.). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних запкладів (Лист № 1/11- 2703 від 01.07.2003 р.).
 2. Психологія суїциду /За ред. д. психол. н., проф. В.П.Москальця/. – К.: Академвидав, 2004. – 288 с. (15,8 др.арк.). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18.2-1072 від 20.05.2002 р.).
 3. Москалець В.П. Психологія особистості. Навчальний посібник. – К.: «Центр учбової літераури», 2013. – 262 с. (14,7 др арк.). Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1/11 – 4193 від 28.03.2012 р.).
 4. Москалець В. П. Зоопсихологія і порівняльна психологія. Підручник / В. П. Москалець. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2014. – 200 с. (11,4 др. арк.). Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. (Лист № 1/11-9781 від 10.06.2013 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58945 від 19.03.2015 р.
 5. Москалець В. П. Психологія релігії. Підручник. Вид. 2-ге, перероблене, доповнене К.: ТОВ «КНТ», 2019. 219 с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88496 від 11.05.2019 року.
 6. Москалець В. П. Психологія особистості: підручник. Вид. друге, перероблене, доповнене. Київ – Івано-Франківськ.: «Нова Зоря», 2019.  435 с. Рекомендовано МОН України для студентів ВНЗ. (Лист №1/11- 4193 від 28.03.2012 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 50285 від 18.07.2013 р.  
 7. Москалець В. П. Загальна психологія: підручник (для студентів-психологів). К.: Ліра-К, 2019.  563 с.

 

Навчально-методичні посібники

 1. Москалець В. Психологія релігії. Посібник /В. П. Москалець. – К: Академвидав, 2004. – 240 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-2703 від 01.07.2003 р.).
 2. Міщиха Л. П.Психологія творчості// Навчальний посібник –  Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – 448 с.
 3. Тягур Р.С., Федик О.В. Основи менеджменту у фізичній культурі і спорті. Навчальний посібник.Івано-Франківськ.: Гостинець, 2006. – 253 с.
 4. Федик О.В. Психологія спорту. Навчально-методичний посібник.Івано-Франківськ.: Гостинець, 2007. – 96 с.
 5. Федик О.В. Психологічні основи сексуальності: матеріали для самопідготовки до семінарських занять для студентів спеціальності «Психологія» Посібник:Редагування та упорядкування О.В.Федик. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ ПНУ,2010. – 163 с.
 6. Федик О.В.Сексологія: словник-довідник / Упорядник О. В. Федик. – Івано-Франківськ: НАІР, 2012. – 225 с.
 7. Хрущ О.В., Коропецька О.М. Методи дослідження ціннісних орієнтацій учнівської молоді. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ, 1997. – 132с.
 8. Хрущ О.В. Технологія самостійної навчально-наукової роботи студентів. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2003. – 100с.
 9.  Карпюк Ю.Я. «Феномен дитячої обдарованості: сутність, структура, типи та методи діагностики». Навчально-методичний посібник// Карпюк Ю. Я.  – Івано-Франківськ, 2015. – 65 с.
 10. Карпюк, Ю. Я. Практикум із загальної психології: навчально-методичний посібник // Ю. Я. Карпюк – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. – 145 с.
 11. Палій А.А. Диференціальна психологія: [навч. посіб.] / А.А. Палій. – К.: Академвидав, 2010. – 432 с.
 12. Дмитерко-Карабин Х.М. Музична психологія: Навчально-методичний посібник для проведення семінарських занять. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2007. – 88 с.
 13. Дмитерко-Карабин Х.М., Королик Н.В. Психологічна допомога тривожній дитині: теорія, діагностика, корекція. – Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2007.- 192 с.
 14. Дмитерко-Карабин Х.М. Психологія пізнавальних процесів: Навчально-методичний посібник до курсу „Загальна психологія” для студентів спеціальності „Іноземна мова та література”. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2008. – 76 с. (4,42 ум. друк. арк.)
 15. Семак О.О. «Основи танцювальної психотерапії» (для студентів спеціальності «психологія») Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: вид-во “Плай” Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника, 2012. – 53 с.
 16. Гоян І.М. Семак О.О. «Основи інженерної психології». Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 106с.
 17. Гоян І.М. Семак О.О. «Історія психології». Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – 182с.
 18. Белінська І.А. Психологія аномального розвитку навчально-методичний посібник, Івано-Франківськ, 2006,- 148 с.
 19. Белінська І.А. Практикум з психології аномального розвитку, навчально-методичний посібник, Івано-Франківськ, 2006, -143 с.
 20. Белінська І.А. Вступ до спеціальності, навчально-методичний посібник,Івано-Франківськ, 2007, – 147 с.
 21. Матейко Н.М. Основи психодіагностики: навчально-методичний комплекс. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – 104с.
 22. Матейко Н.М. Загальна психологія: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. – 230с.

Методичні рекомендації

 1. Федик О.В. Навчально-ознайомлююча практика в загальноосвітніх школах І-Ш ступенів» Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу спеціальності «Психологія» Івано-Франківськ.: Гостинець, 2008. – 18 с.
 2. Іванцев Н.І. Зміст та засоби дослідження ціннісних орієнтацій особистості : навчально-методичний посібник. .-Івано-Франківськ:Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ ПНУ, 2007. – 31с.
 3. Іванцев Л.І. Життєвий шлях та життєві прагнення особистості: [навч.-метод. посіб.] / Іванцев Л.І. – Івано-Франківськ.: ВДВ ЦІТ ПНУ, 2007. – 48с.
 4. Іванцев Л.І. Життєвий шлях особистості та методи його оптимізації: [навч.-метод. посіб.] / Іванцев Л.І. – Івано-Франківськ.: ВДВ ЦІТ ПНУ, 2007. – 56с.
 5. Іванцев Л.І. Самостійна робота студентів з курсу загальна психологія»: [навч.– метод.посібник для студентів Педагогічного інституту спеціальності «Початкова освіта і практична психологія»] // Л.І. Іванцев, Н.І.Іванцев. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. – 130 с.
 6. Іванцев Н.І. Загальна психологія: поняття та тестові завдання до курсу: [навч. посіб.] / Н.І.Іванцев. – Івано-Франківськ.: ВДВ ЦІТ ПНУ, 2005. – 42с.
 7. Іванцев Н.І. Зміст та засоби дослідження ціннісних орієнтацій особистості: [навч.-метод. посіб.] / Н.І.Іванцев. – Івано-Франківськ.: ВДВ ЦІТ ПНУ, 2007. – 31с.
 8. Іванцев Н.І. Самостійна робота студентів з курсу «Загальна психологія»: [навч.– метод.посібник для студентів Педагогічного інституту спеціальності «Початкова освіта і практична психологія»] // Л.І. Іванцев, Н.І.Іванцев. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. – 130 с.
 9. Федик О.В. Навчально-ознайомлююча практика в загальноосвітніх школах І-Ш ступенів» Методичні рекомендації для студентів П курсу спеціальності «Психологія» Івано-Франківськ.: Гостинець, 2008. – 18 с.
 10. Іванцев Н.І. Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт із психології.- Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 19с.
 11. Іванцев Н.І. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу «Загальна психологія» для студентів спеціальності «Початкове навчання і практична психологія».- Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 30с.
 12. Іванцев Н.І. Психологія сім’ї. Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Початкове навчання і практична психологія».- Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ ПНУ, 2007. – 47с.
 13. Іванцев Л.І. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу «Основи психології та педагогіки» для студентів економічних спеціальностей. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 13с.
 14. Іванцев Л.І. Вивчення, аналіз та оцінювання академічних знань у вищій школі. Методичні рекомендації. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 13с.
 15. Іванцев Л.І. Психологія. Методичні рекомендації для студентів природничих спеціальностей. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ ПНУ, 2007. – 28с.
 16. Палій А.А., Гоян І.М. Психологічний практикум у дитячому садку. Івано-Франківськ: Плай, 2001. – 98 с.
 17. Палій А.А. Словник-довідник з порівняльної психології (навчально-довідковий посібник). Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 75 с.
 18. Гоян І.М., Палій А.А. Психодіагностичний, психокорекційний і розвивально-виховний практикум у дитячому садку: навчальний посібник. Івано-Франківьк: Симфонія форте, 2010. – 588 с.
 19. Професійне самовизначення дітей з особливими потребами: зміст та організація формування: навч.-метод. посіб. / за ред. М. О. Коця, Л. І. Волинець. // Палій А.А. Когнітивно-стильовий підхід до діагностики професійних схильностей індивідуальності [С. 20–52] – Луцьк: Вісник+К, 2012. – 512 с.
 20. Палій А.А. Диференціальна психологія: Курс лекцій. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – 776 с.
 21. Палій А.А. Диференціальна психологія (навчально-методичні рекомендації до курсу). Івано-Франківськ: Типовіт, 2002. – 105 с.
 22. Палій А.А. Словник-довідник з порівняльної психології (навчально-довідковий посібник). Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 75 с.
 23. Дмитерко-Карабин Х.М. Загальна психологія: Методичні рекомендації до курсу для студентів спеціальності „Іноземна мова та література”. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2008. – 60 с. (3,49 ум. друк. арк.)
 24. Дмитерко-Карабин Х.М. Клінічна психологія: Матеріали для самопідготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни „Клінічна психологія” для студентів спеціальності „Психологія”/Редаг. та упорядк. Х.М. Дмитерко-Карабин. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2008. -120 с. (7,2 ум. друк. арк.)
 25. Кулеша-Любінець М.М. Літня педагогічна практика в дитячих оздоровчих закладах: програма та методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу філософського факультету спеціальності «Психологія» / М.М.Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – 64 с.
 26. Кулеша-Любінець М.М. Психологічна допомога у надзвичайних ситуаціях: навч.-метод. комплекс для студентів спеціальності «Психологія» / М.М.Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 48 с.
 27. Кулеша-Любінець М.М. Порівняльна психологія: навч.-метод. комплекс / М.М.Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 72 с.
 28. Кулеша-Любінець М.М. Психологічний супровід перебування дитини у лікувально-профілактичному закладі : методичні рекомендації / М. М. Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ: Симфоній форте, 2015. – 72 с.
 29. Кулеша-Любінець М.М. Професійно-розвивальна практика у лікувально-профілактичних закладах : програма та методичні рекомендації / М. М. Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ: Симфоній форте, 2015. – 64 с.
 30. Кулеша-Любінець М.М. Клінічна психологія: методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія» / М.М.Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. – 72 с.
 31. Кулеша-Любінець М.М. Літня педагогічна практика в дитячих оздоровчих закладах: програма та методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу філософського факультету спеціальності «Психологія» / М.М.Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – 64 с.
 32. Кулеша-Любінець М.М. Психологічна допомога у надзвичайних ситуаціях: навч.-метод. комплекс для студентів спеціальності «Психологія» / М.М.Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 48 с.
 33. Практикум з психодіагностики для студентів ІУ курсу з спеціальності “Початкова освіта. Практична психологія”. Методичні рекомендації./М. Белей, – Івано-Франківськ: ПП Бойчук А.Б., 2014. – 156 с.
 34. Психологія комунікацій: науково-методичні поради й рекомендації студентам-практикантам для роботи у літніх дитячих оздоровчих закладах. Методичні рекомендації./М. Белей, – Івано-Франківськ: ПП Бойчук А.Б., 2015. – 78 с.
 35. Лабораторні роботи з психодіагностики для студентів 4 курсу спеціальності “Початкова освіта. Практична психологія.” Методичні рекомендації. /М. Белей, – Івано-Франківськ: ПП Бойчук А.Б., 2015. – 124 с.
 36. Деякі методичні аспекти використання контент-аналізу в процесі психологічних досліджень / М.Д.Белей // Методичні рекомендації – Івано-Франківськ: ПП Бойчук А.Б. – 2017. – 54 с.
 37. Тодорів Л.Д. Практикум з психодіагностики – “Місто-НВ”, Івано-Франівськ, 2004 р. – 97 с.
 38. Тодорів Л.Д. Психологія самосвідомості / Методичні рекомендації до курсу.-“Плай”, Прикарпатський університет ім.В.Стефаника, Івано-Франівськ, 2004 р. – 31с.
 39. Тодорів Л.Д. Методики діагностики психічного розвитку дітей – “Плай”, Прикарпатський університет ім.В.Стефаника, Івано-Франівськ, 2005 р. – 32 с.
 40. Кулеша-Любінець М.М. Психологічна допомога у надзвичайних ситуаціях: навчальні тести для студентів спеціальності «Психологія» / М.М.Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – 48 с.
 41. Белінська І.А. Навчально – методичні рекомендації „ Вступ до спеціальності”, Івано- Франківськ, П.П. „Люкела”, 2005.-78 с.
 42. Матейко Н.М. Загальна психологія: навчально-методичні рекомендації. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. – 90с.
 43. Матейко Н.М. Загальна психологія: методичні матеріали для самостійної роботи студентів. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 76с.
 44. Матейко Н.М. Основи психодіагностики: інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. – 87 с.
 45. Матейко Н.М. Основи психодіагностики: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 179с.
 46. Матейко Н.М. Клінічна психологія: словник-довідник. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. – 134с.
 47. Матейко Н. М. Патопсихологія. Неврозологія: навчально-методичний комплекс. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. – 160с.
 48. Белей М. Д. Деякі методичні аспекти використання контент-аналізу в процесі психологічних досліджень Методичні рекомендації Івано-Франківськ: ПП Бойчук А.Б. 2017.  54 с.
 49. Белей М. Д. Задача як інструмент реалізації виховних функцій в умовах дитячих оздоровчих закладів. Зб. Наукових праць ’Психологія’. Вип. 22. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ ’Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника’. 2018. С.83-90
 50. Белей М.Д. Психологічні особливості поведінки сучасних деліквентних підлітків. Методичні рекомендації для студентів. Івано-Франківськ: Приватний підприємець Бойчук А.Б. 2019. 84 с.
 51. Іванцев Н.І., Іванцев Л. І. Психологічне консультування в реабілітаційному процесі: навчально-методичні рекомендації для засвоєння дисципліни (ОР: Магістр, спеціальність “Психологія”). Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2020. 125с.

 52. Іванцев Н.І., Іванцев Л.І. Феноменологія кризових ситуацій: навчально-методичний комплекс до курсу “Кризова та екстремальна психологія” для студентів-магістрів спеціальності 053 “Психологія”. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2020. 116 с.

 53. Іванцев Н.І., Федик О.В.  Психологія екстремальних ситуацій і станів: навчально-методичний комплекс до курсу “Кризова та екстремальна психологія” для студентів-магістрів спеціальності 053 “Психологія”. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2020. 128

 54. Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Методичні рекомендації щодо організації та проведення науково-дослідної практики для студентів спеціальності 053 “Психологія”( за освітньо-професійною програмою “Клінічна та реабілітаційна психологія” другого(магістерського) рівня вищої освіти. Івано-Франківськ, 2020. 39 с.

 55. Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої практики для студентів спеціальності 053 “Психологія”( за освітньо-професійною програмою “Клінічна та реабілітаційна психологія” другого(магістерського) рівня вищої освіти. Івано-Франківськ, 2020. 73 с.

 56. Іванцев Л. І., Іванцев Н.І. Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи із навчальної дисципліни “Реабілітаційна психологія” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053”Психологія” денної/заочної форми навчання. Івано-Франківськ, 2022.82 с.

 57. Іванцев Л. І., Іванцев Н.І. Виробнича практика студентів 4-го курсу спеціальності “Психологія” освітньо-професійна програма “Реабілітаційна психологія”: програма та методичні рекомендації. Івано-Франківськ. (Електронне видання). 2023.36с.

Навчально-методичне забезпечення

Історія України (методичне забезпечення)

Філософія психології (методичне забезпечення)

Психологія Сім’ї (методичне забезпечення)

Психотерапія (методичне забезпечення)

Психологія насилля (методичне забезпечення)

Психологія масової свідомості (методичне забезпечення)

Практикум з загальної психології (методичне забезпечення)

Пенітенцеарна психологія (методичне забезпечення)

Клінічна психологія (методичне забезпечення)

Діагностика і психотерапія ПТРС (методичне забезпечення)

Вікова пихологія (методичне забезпечення)

Вікова пихологія (методичне забезпечення)

Патопсихологія (методичне забезпечення)

Фізіологія ЦНС (методичне забезпечення)

Неврозологія    (методичне забезпечення)

Навчально-методичні матеріали до лекційних курсів та семінарських занять

                                       

 Дисципліна                                                  Література

“Сексологія”                                                  Психологічні основи сексуальності

“Психологія спорту”                                    Психологія спорту

“Психофізіологія”                                       Психофізіологія

                                                                          ТЕМИ на самостійне опрацювання ПФ (2 курс)

                                                                           ТЕМИ на самостійне опрацювання ПФ (2 курс) (1)

“Психологія” (Інститут мистецтв)          Теми рефератів та доповідеи з загальноі психологіі

“Психологія” (МІ)                                       Рекомендована література для ІМ

“Психологія” (Інститут мистецтв)         Прогр.вимоги 2013-2014 інст.мист.

“Вступ до спеціальності”                          Теми рефератів, Список літератури,

                                                                          Перелік норм.-правової бази психолога

“Диференціальна психологія”                Орієнтовна тематика курсових робіт з диференціальної психології                                                                                     Першоджерела з іспиту