Анотації вибіркових дисциплін

Анотації вибіркових дисциплін

Організація професійної приватної діяльності психолога

Політологія

Техніки коучингу здоров’я 

Практикум з клінічної психології

Соціологія

Основи арт-терапії

Психологія життєвих криз

Психологічні основи сексології та сексопатології

Особливості діяльності психолога у лікувально-профілактичних закладах 

Практикум із загальної психології

Основи психологічної реабілітації

Перинатальна психологія

Психологія загального здоров’я та психологічного благополуччя

Основи проєктної діяльності

Психологія аномального розвитку

Психологія суїцидальної поведінки

Психологія здорового способу життя

Основи психокорекції залежностей

Основи психосоматики

Психологія творчості

Методи психологічної допомоги особам з невротичними розладами 

 

Посилання на вибіркові дисципліни ОП Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри соціальної психологіїhttps://ksp.pnu.edu.ua/дисципліни-вільного-вибору-студента/

Зразок заяви

Особливості діяльності психолога у лікувально-профілактичних закладах 

Основи психогенетики

Етнопсихологія

Практикум із загальної психології

Теорія і практика психологічного тренінгу

Методи діагностики психічного розвитку дітей

Техніки розвитку комунікативної компетентності

Зразок заяви

Силабуси

Організація професійної приватної діяльності психолога

Основи проєктної діяльності

Техніки коучингу здоров’я

Практикум з загальної психології

Основи соціально-психологічного тренінгу

Психологічні основи сексології

Психологія творчості

Перинатальна психологія та психологія материнства

Психологічна допомога жертвам насильства

Психологічна реабілітація та абілітація засуджених 

Практикум з клінічної психології

Психологія сексуальності

Пенітенціарна психологія

Практикум з прикладної соціальної психології

Психологічний відбір і оцінка персоналу

Психологічний супровід персоналу організацій

Освітньо-професійна програма «Психологія», спеціальність 053 Психологія «Магістр»

Основи адиктології

Робота психолога у геріатричних закладах

Психологія особистісних та поведінкових деструкцій

Психологічна допомога у надзвичайних

Терапія творчим самовираженням депресивних станів особистості

Когнітивно-поведінкова психотерапія

Супервізія у галузі клінічної та реабілітаційної психології

Кризова та екстремальна психологія

Психологічний супровід сім’ї з хворою дитиною

Організація діяльності психолога у реабілітаційних закладах

Медіація у закладах охорони здоров’я

Методи групової роботи у реабілітації

Онкопсихологія та паліативна допомога

Основи адиктології

Психологічна реабілітація осіб з психічними і соматичними розладами

Психологічний супровід адаптивного спорту

Психотерапія у роботі зі сексуальністю

Нейропсихологія та реабілітація осіб з ураженням головного мозку

Реабілітація осіб похилого віку

Травматерапія

Організація діяльності психолога в закладах охорони здоров’я

Психологічний супровід дітей в умовах інклюзивної освіти

Менеджмент проектної діяльності у психології

Психологія сексуальності

Основи логотерапії 

Психологія релігії

Персонологія