Перелік вибіркових дисциплін

Нормативна база

Положення про реалізацію права здобувачів вищої освіти на вільний вибір освітніх компонент (2022)

Положення “Про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін” (2021)

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін (2016)

Зразок заяви (2019-2021)

Перелік вибіркових дисциплін, які пропонують кафедри загальної та клінічної психології, соціальної психології, психології розвитку для ОП “Психологія”

Ocвiтня кoмпoнeнтa Kiлькicть

кpeдитiв

Семестр Силабуси
ВК1 Психологія лідерства 3 5 Силабус
ВК2 Організація професійної приватної діяльності психолога 3 5 Силабус
ВК3 Соціально-психологічні технології впливу на особистість та групу 3 5 Силабус
ВК4 Основи управління проєктами 3 6 Силабус
ВК5 Техніки коучингу здоров’я 3 6 Силабус
ВК6 Медіапсихологія 3 6 Силабус
ВК7 Психологія життєвих криз 3 7 Силабус
ВК8 Психологія здорового способу життя 3 7 Силабус
ВК9 Психологічні технології іміджмейкінгу і піару     3 7 Силабус
ВК10 Технології коучингу 3 7 Силабус
ВК11 Практикум з загальної психології 6 3 Силабус
ВК12 Основи соціально-психологічного тренінгу 6 5 Силабус
ВК13 Практикум з прикладної соціальної психології 6 3 Силабус
ВК14 Основи геронтопсихології 3 3 Силабус
ВК15 Етнопсихологія 3 3 Силабус
ВК16 Основи гуманістичної психології релігії 3 3 Силабус
ВК17 Психологічні основи сексології 6 4 Силабус
ВК18 Методи діагностики психічного розвитку дітей 6 4 Силабус
ВК19 Основи профорієнтації та самореалізації особистості 6 4 Силабус
ВК20 Перинатальна психологія та психологія материнства 6 4 Силабус
ВК21 Техніки розвитку комунікативної компетентності 6 4 Силабус_
ВК22 Методи розвитку емоційного інтелекту 6 4 Силабус
ВК23 Психологічна допомога жертвам насильства 6 5 Силабус
ВК24 Дистанційне психологічне консультування 6 5 Силабус
ВК25 Психологія аутичної дитини 6 5 Силабус
ВК26 Діяльність психолога у лікувально-профілактичних закладах 3 6 Силабус
ВК27 Практикум з клінічної психології 3 6 Силабус
ВК28 Діяльність психолога в системі інклюзивної  освіти 3 6 Силабус
ВК29 Психологічний супровід онкохворих та їх сімей 3 7 Силабус
ВК30 Технології консультування у сфері сексуального здоров’я 3 7 Силабус
ВК31 Супервізія у роботі психолога 3 7 Силабус
ВК32 Основи арттерапії 3 7 Силабус
ВК33 Судово-психологічна експертиза 3 7 Силабус
ВК34 Психотерапія дітей та підлітків 3 7 Силабус
ВК35 Психологія суїциду 3 8 Силабус
ВК36 Психологічна реабілітація осіб з внутрішніми хворобами 3 8 Силабус
ВК37 Психологічна реабілітація осіб з ПТСР  3 8 Силабус
ВК38 Основи психокорекції залежностей 3 8 Силабус
ВК39 Основи духовної психотерапії 3 8 Силабус
ВК40 Психологічна реабілітація та абілітація військовослужбовців 3 8 Силабус
ВК41 Анімалотерапія в психологічній практиці 3 8 Силабус
ВК42 Основи психосоматики 3 8 Силабус
ВК43 Психокорекція емоційного вигорання 3 8 Силабус
ВК44 Методи психологічної допомоги особам з невротичними розладами 3 8 Силабус
ВК45 Психологічні технології ведення переговорів і вирішення конфліктів 3 8 Силабус
ВК46 Методи арттерапії в сімейному консультуванні 3 8 Силабус
ВК47 Психологічна реабілітація та абілітація засуджених 3 8 Силабус
ВК48 Психотехнології розвитку креативності 3 8 Силабус
ВК49 Логотерапевтичний принцип у психологічній допомозі 3 8 Силабус
ВК50 Психологія сексуальності 3 1 Силабус
ВК51 Психологія творчості 3 8 Силабус
ВК52 Основи логотерапії  3 3 Силабус
ВК53 Психологія релігії 3 3 Силабус
ВК54 Пенітенціарна психологія 3 7 Силабус
ВК55 Психологічний відбір і оцінка персоналу 3 8 Силабус
ВК56 Психологічний супровід персоналу організацій 3 8 Силабус
ВК57 Психологія реклами 3 4 Силабус

 

2020-2021 н.р.

Перелік дисциплін для вільного вибору

Зразок заяви

 

2019-2020 н.р.

Перелік дисциплін для вільного вибору

Зразок заяви