Карпюк Юлія Ярославівна

кандидат психологічних наук, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Тема дисертації: Вплив християнської моралі на ціннісно орієнтаційну сферу молодших школярів(Національна академія Державної прикрдонної служби України ім.Богдана Хмельницького)
Наукові інтереси: загальна психологія, психологія релігії

Основні праці:

1.Карпюк, Ю. Я. Духовні цінності особистості: богословський і психологічний вимір / Ю. Я. Карпюк // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / ред. Л. Е. Орбан-Лембрик. – Івано-Франківськ : Вид. відділ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2008. – Вип. 13. – Ч. І. – С. 217–225.

2. Карпюк, Ю. Я. Особливості становлення ціннісних орієнтацій молодших школярів / Ю. Я. Карпюк // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / ред. Л. Е. Орбан-Лембрик. – Івано-Франківськ : Вид. відділ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2008. – Вип. 13. – Ч. 2. – С. 243–249.

3. Карпюк, Ю. Я. Християнська мораль як засіб утвердження абсолютної цінності людини / Карпюк Ю. Я. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс]: електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. Грязнов І. О. – 2012. – Вип. 3. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov. ua/e-journals/Vnadps/2012_3/12kuyacl.pdf

4. Карпюк, Ю. Я. Релігійна віра як важливий чинник розвитку і утвердження гуманістичних духовно-моральних цінностей / Ю. Я. Карпюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна : зб. наук. праць / ред. М. Й. Варій. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 28-39

5. Карпюк, Ю. Я. Вплив християнської моралі на ціннісно-орієнтаційну сферу молодших школярів: деякі емпіричні кореляти та індикатори / Ю. Я. Карпюк // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 16. – С. 460–472.

6. Карпюк Ю.Я. «Феномен дитячої обдарованості: сутність, структура, типи та методи діагностики». Навчально-методичний посібник// Карпюк Ю. Я.  – Івано-Франківськ, 2015. – 65 с.

7. Карпюк, Ю. Я. Практикум із загальної психології: навчально-методичний посібник // Ю. Я. Карпюк – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. – 145 с.

8. Карпюк, Ю. Я. Ціннісні орієнтації як основа професійної діяльності практичного психолога / Ю. Я. Карпюк // Вісник Одеського національного університету ім. Мечникова / за ред. І. М. Коваль, В. О. Іваниця. – Одеса: Астропринт, 2017. Вип. 2. – С. 58-65.

9. Карпюк, Ю. Я. Толерантність як детермінанта моральної поведінки підлітків / Ю. Я. Карпюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія психологічні науки / за ред. Блинова О. Є. – Херсон: Гельветика, 2017. – Вип. 1. – С. 72 – 77.

10.Карпюк, Ю. Я. Професійна компетентність психолога як основа розвитку його професіоналізму/ Ю. Я. Карпюк// Вісник Національного університету оборони України

11. Карпюк, Ю. Я. Співвідношення потреб, стимулів, мотивів, мотивування у поведінці людини: аксіологічний аспект / Ю. Я. Карпюк // Науковий вісник Миколаївського Національного університету ім. В. О. Сухомлинського / за ред. І. Савенкової. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – Вип. 1. С. 59-66.

12. Карпюк, Ю. Я. Аксіологічні та антропологічні чинники війскового конфлікту в Україні / Ю. Я. Карпюк // Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» / за ред. Зарицька В. В. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. – Вип. 2. С. 231-240. 

13. Карпюк Ю. Я. Фрустрація, як детермінанта антисоціальної поведінки сучасних підлітків/Ю.Я. Карпюк//Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія психологічні науки / за ред. Блинова О. Є. – Херсон: Гельветика, 2019. – Вип. 1. – С. 338 – 343

14. Карпюк Ю. Я. Психолого-педагогічні особливості розвитку моральної толерантності у підлітковому віці Ю. Я. Карпюк //Scientific Journal Virtus, January №30, 2019. – Вип. 1. – С. 50-56

15. Комунікативна толерантність як детермінанта професійної компетентності сучасного психолога / Ю. Я. Карпюк // Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» / за ред. Зарицька В. В. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. – Вип. 5. С. 221-240. 

16. Карпюк Ю. Я. Комунікативна компетентність як складова успішного професійного розвитку психолога// Ю. Я. Карпюк //Scientific Journal Virtus, October №36, 2019. – Вип. 1. – С. 41-57

17. Карпюк Ю. Я. Особливості перебігу синдрому рейно у хворих на ревматоїдний артрит// Ю. Я. Карпюк, Штефюк, О.В. Яцишин, Р.І. Герич, П.Р. Бойчук, В.Б. // Світ Медицини та Біології. №1(71), 2020 рік . С. 145-149. Web of Science

18. Комунікативна компетентність як складова професійної компетентності сучасного психолога // Ю. Я. Карпюк // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Психологія і педагогіка: Актуальні питання» – Харків, 2020. С. 158-162.

19. Карпюк Ю. Я.  Теоретико-методологічні засади розвитку комунікативної компетентності у майбутніх психологів / Карпюк Ю. Я. / Abstracts of VIII international scientific and practical conference – Sofia, Bulgaria 8-10 April 2020. P. 277-287    

20. Карпюк Ю. Я.  Комунікативна толерантність як складова професійної компетентності сучасного психолога / Карпюк Ю. Я. / Abstracts of VI international scientific and practical conference – Barcelona, Spain. 14-16 June 2020. P. 376-382

21. Карпюк Ю. Я.  Комунікативна толерантність як провідна складова комунікативної компетентності сучасного психолога / Карпюк Ю. Я. / Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: «Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» –  Київ, 2020. С. 104-107

22. Карпюк Ю. Я. Роль цінностей у становленні особистості практичного психолога / Карпюк Ю. Я. / Abstracts of V international scientific and practical conference «Modern science: problems and innovations» –  Stockholm, Sweden, 26-28 July 2020. P. 314-320

23. Карпюк Ю. Я. Теоретичний аналіз методів психотерапії посттравматичного стресового розладу/Карпюк Ю. Я./Abstracts of III International Scientific and Practical Conference, London, United Kingdom 14-16 October 2020 . P.  323-332

24. Карпюк Ю. Я. Механізми формування моральної свідомості особистості // Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 515-524. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-4-6-fevralya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/.

25. Карпюк Ю. Я. Теоретичні основи розвитку моральної толерантності у підлітків// Achievements and prospects of modern scientific research. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina. 2021. Pp. 164-170. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-7-9-fevralya-2021-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/.

26. Карпюк Ю. Я. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів// Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2021. Pp. 505-510. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-14-16-marta-2021-goda-myunhen-germaniya-arhiv/.

27. Карпюк Ю. Я. Теоретичні основи виховання моральної  свідомості у підлітків// Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 350-356. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-4-6-aprelya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/.

28. Карпюк Ю. Я. Теоретичні основи формування толерантності у молодших школярів// Fundamental and applied research in the modern world. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. Pp. 383-391. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-14-16-aprelya-2021-goda-boston-ssha-arhiv/.

29. Карпюк Ю. Я. Психологічні основи формування ціннісного ставлення до здоров’я у школярів// European scientific discussions. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. Pp. 252-258. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-23-25-maya-2021-goda-rim-italiya-arhiv/.

30. Khrushch, Olena and Karpiuk, Yuliya, Psychological Aspects of Building Environmental Consciousness (June 1, 2021). Khrushch, O. and Karpiuk, Y. (2021). Psychological Aspects of Building Environmental Consciousness. Grassroots Journal of Natural Resources, 4(2): 120-135. Doi: https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.040209, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3857869

31. Карпюк Ю. Я. Моральні цінності як складова духовності особистості// Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 331-336. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-22-24-avgusta-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/.

32. Карпюк Ю. Я. Взаємозв’язок ціннісно-орієнтаційної і мотиваційної сфер особистості. Психологія і суспільство, [S.l.], n. 2, p. 169-176, nov. 2021. ISSN 2523-4099. Доступно за адресою: . Дата доступу: 19 oct. 2022 doi:https://doi.org/10.35774/pis2021.02.169.

33. Khrushch, O., Fedyk, O. and Karpiuk, Y. (2022). Psychological Factors for the Formation of Collective Ecological Consciousness. Grassroots Journal of Natural Resources, 5(2): 24-43. Doi: https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.050203

34. Карпюк Ю. Я., Карпюк М. Р.Психологічні аспекти формування мотивації до занять спортом. // Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 222-228 URL: https://sci- conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya- results-of-modern-scientific-research-and-development-19-21-sentyabrya- 2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/.

35. Карпюк Ю. Я., Іванов С. О., Іванова Н. С. Психологічні аспекти взаємодії з пацієнтом у стоматологічній практиці.// Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2021. Pp. 279-287. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno- prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-28-30-sentyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/.

36. Карпюк Ю. Я.Теоретичні засади морального виховання підлітків.// Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-23-25-fevralya-2022-goda-chikago-ssha-arhiv/.

37. Карпюк Ю. Я. Психологічні чинники формування моральної свідомості підлітків.// Eurasian scientific discussions. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasian-scientific-discussions-13-15-marta-2022-goda-barselona-ispaniya-arhiv/.

38. Карпюк Ю. Я. Теоретичні засади морального виховання майбутніх психологів протягом навчання у вищому навчальному закладі// Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-4-6-maya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv/.

39. Карпюк Ю. Я. Теоретичні засади психологічної реабілітації осіб з ПТСР// Science and innovation of modern world. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-innovation-of-modern-world-28-30-09-2022-london-velikobritaniya-arhiv/.

40. Карп’юк Ю. Москалець В.,  Інтелектуальна функція продуктивного соціального характеру // Психологія і суспільство. Український методологічний соціогуманітарний часопис, 2023. № 2. С. 117-132. (1,5 др. арк1Журнал внесений до переліку фахових видань категорії «Б».

41. Karpiuk, Y.  Moskalets Viktor, Khrusch Olena, ets. Environmental and Psychological Effects of Russian War in Ukraine // Grassroots Journal of Natural Recources. Vol.6. No.1. (Apr. 2023) ISSN: 2581-6853 CODEN: GJNRA9 / Published by The Grassroots Institute Website: https://grassroots journals. org/ginr / Main Indexing: WEB of SCIENCE, p. 37-84.

 

Веде лекції та практичні заняття з навчальних дисциплін:

  • Загальна психологія
  • Перинатальна психологія та психологія материнства
  • Психологія праці
  • Історія психології

 

E-mail: kzep@pnu.edu.ua

Контактна інформація: т.роб: (0342)59-60-66

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника