Доробок викладачів кафедри

Москалець В. П. Психологія особистості. Підручник, 3 вид. перероб. доповн./ В. П. Москалець. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. – 364 с.

Москалець В. П. Загальна психологія. Підручник/ В. П. Москалець. – К. Ліра – К.; 2020. – 564 с.

Москалець В. П. Психологія особистості. Підручник, 2-ге вид. перероб. доповн./ В. П. Москалець. – М 82 Київ-Івано-Франківськ:  Видавництво “Нова Зоря”, 2020. – 436 с.

Москалець В. Психологія релігії: підручник/ В. П. Москалець. – К.: “КНТ”, 2019. – 220 с.

 

 

Міщиха Л. П.Психологія творчості: навчальний посібник –  Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – 448 с.

Міщиха Л. П.
Творчий потенціал особистості у період пізньої дорослості : монографія  – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 399 c.

Федик О.В.Сексологія: словник-довідник Івано-Франківськ: НАІР, 2012. – 225 с.

Палій А.А. Диференціальна психологія: навчальний посібник – К.: Академвидав, 2010. – 432 с.

Палій А.А. Диференціальна психологія: Курс лекцій. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – 776 с.

Матейко Н.М. Загальна психологія: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. – 230 с.

Матейко Н.М. Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін “Психологія”, “Неврозологія”, “Патопсихологія”

Матейко Н.М. Клінічна психологія: словник-довідник. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015 – 134 с.

Матейко Н.М. Словник-довідник з психології аномального розвитку. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2020. – 134 с.

Терапевтичні казки у дитячій лікарні / за ред. Кулеші-Любінець М. М. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2018. – 64 с.
Кулеша-Любінець М. М. Навчально-методичне забезпечення
Іванцев Л.І.Становлення майбутнього вчителя як суб’єкта життєтворчості:Монографія. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2007. – 208 с.
Іванцев Н.І. Історія психології : навчально-методичний посібник для студентів Педагогічного інституту спеціальності “Початкова освіта та практична психологія”. Івано-Франківськ: Типовіт,  2013. – 277 с.
 Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Цінісний вимір життєтворчості майбутнього фахівця: Монографія.  Івано-Франківськ: Тіповіт, 2008. – 384 с.
Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Психологічні засоби оптимізації творчого потенціалу майбутнього фахівця в процесі його професіоналізації.  Івано-Франківськ: Типовіт, 2010.  – 124 с.
 Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Навчально-методичний посібник до консультативних лекційних занять з дисципліни “Психологія” для студентів заочної форми навчання ІПОДН. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. – 100 с.
  Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Загальна психологія: методичні рекомендації до курсу для студентів факультету математики та інформатики (спеціальності “Математика”). Івано-Франківськ: Місто НВ, 2018. – 88 с.
 Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Курсова робота з психології: методичні вказівки. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2018.  – 64 с.
Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін “Кризова та екстремальна психологія”, “Психологічне консультування”