НАУКОВА РОБОТА

Звіт про наукову роботи кафедри

Кулеша-Любінець М.М. керує проблемною групою студентів, об’єднаних спільною тематикою: «ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ».

У роботі даної групи в 2016, році працює 9 студентів спеціальності «Психологія», спеціалізація «Клінічна психологія». Результати роботи проблемної групи були представлені на університетській звітно-науковій студентській конференції та міжнародній конференції (Красевич А., Барабашова А., Прийдун А., Петрів М., Тисовська В., Костюк М., Гушпіт М., Олійник М. та ін.)

 

У роботі даної групи в 2017 році працює 9 студентів спеціальності «Психологія», спеціалізація «Клінічна психологія». Результати роботи проблемної групи були представлені на університетській звітно-науковій студентській конференції та міжнародній конференції (Красевич А., Барабашова А., Прийдун А., Петрів М., Тисовська В., Костюк М., Гушпіт М., Олійник М. та ін.)

 

 1. Кулеша-Любінець М. Особливості материнської ідентичності вагітних жінок з досвідом невиношування вагітності [Електронний ресурс] / М. Кулеша-Любінець, Х. Захарчук // Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 30-31 січня 2017 р.). – С.77-79. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/37/conference_31-31.1.2017.pdf
 2. Тисовська В. Психологічні особливості якості життя молоді з гастродуоденітом [Електронний ресурс] / В. Тисовська // Матеріали ХХХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 31 травня 2017 р.). – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/3857.
 3. Олійник М. Стресостійкість осіб зрілого віку з ішемічною хворобою серця [Електронний ресурс] / М. Олійник // Матеріали ХХХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 31 травня 2017 р.). – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/3854.
 4. Красевич А. Психологічний супровід дітей з онкологічною патологією в умовах стаціонарного лікування [Електронний ресурс] / А. Красевич // Матеріали ХХХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 31 травня 2017 р.). – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/3851.

 

 

З 2014 р. доц. Матейко Н.М. керує студентською проблемною групою «Інноваційні підходи до проблеми збереження психологічного здоров’я особистості» У роботі даної групи в 2017 році працює 8 студентів спеціальності «Психологія», спеціалізація «Клінічна психологія». Результати роботи проблемної групи були представлені на університетській звітно-науковій студентській конференції та міжнародній конференції.

 

 1. Кирилюк А.В. Сучасні підходи до виявлення причин розладів харчової поведінки // Актуальні проблеми сучасної психології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 10-11 лютого 2017 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016 – с.15-18 (наук. кер. Доц. Матейко Н.М. )

 

 1. Пасічняк Н.І. Психологічні особливості депресивних розладів // Актуальні проблеми сучасної психології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 10-11 лютого 2017 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016– с.27-31(наук. кер. Доц. Матейко Н.М. )

 

 1. Карабін Н.А. Особливості емоційної сфери дітей з педагогічною занедбаністю //Актуальні проблеми сучасної психології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 10-11 лютого 2017 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016.– с.61-65 (наук. кер. Доц. Матейко Н.М. )

 

 1. Матейко Н.М. Пасічняк Н.І. Психологічні особливості депресивних станів у дітей та підлітків //Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців», м. Хмельницьктй, 30–31 березня 2017 р. – Хмельницький, 2017. – С.133-135

 

 

з 4 по 7 квітня 2017 р. у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади, в якому взяли участь студенти 4 курсу, спец. «Психологія», спеціалізації «Клінічна психологія» Карабин Н.А. Кирилюк А.В.

 

 

Методичне забезпечення НДРС

 

 1. Матейко Н.М. Клінічна психологія: словник-довідник. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. – 134с.
 2. Іванцев Л.І. Методичні рекомендації до курсу «Загальна психологія» для студентів Педагогічного інституту спеціальності «Початкова освіта». – Івано-Франківськ: ВПП «Тіповіт», 2015. – 200с.
 3. Кулеша-Любінець М.М. Психологічний супровід перебування дитини у лікувально-профілактичному закладі : методичні рекомендації / М. М. Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ: В-ець Кушнір Г. М., 2015. – 72 с.
 4. Кулеша-Любінець М.М. Професійно-розвивальна практика у лікувально-профілактичних закладах : програма та методичні рекомендації / М. М. Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ: В-ець Кушнір Г. М., 2015. – 64 с.
 5. Кулеша-Любінець М.М. Клінічна психологія: методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія» / М.М.Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. – 72 с.
 6. Матейко Н. М. Патопсихологія. Неврозологія: навчально-методичний комплекс. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. – 160с.
 7. Кулеша-Любінець М.М. Клінічна психологія: методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія» / М.М.Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ : В-ець Кушнір Г. М., 2016. – 72 с.
 8. Кулеша-Любінець М.М. Техніки психологічної допомоги та самодопомоги особі у надзвичайній ситуації: навчально-методичний посібник / М.М.Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ: В-ець Кушнір Г. М., 2017. – 72 с.

 

 

За підсумками звітної наукової конференції студентів університету за 2017 рік було нагороджено грамотами студентів за змістовний виступ на звітній науковій конференції таких студентів:

 

Луканюк Світлана Василівна ННІПОДН, спец. «Психологія» ІІ курс, спеціаліст

Тема доповіді «Особливості емоційної сфери при особистісних розладах у пацієнтів психоневрологічного диспансеру»

Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Н.М.Матейко

 

Говорун Тамара Михайлівна ННІПОДН, спец. «Психологія» І курс, магістр тема доповіді «Особистісне зростання як чинник психологічного благополуччя особистості». Науковий керівник  – кандидат психологічних наук, доцент Н.І. Іванцев

 

 

 1. Рекомендовано до друку у збірнику наукових праць студентів університету «Еврика-ХІХ» тези повідомлень магістра І курсу філософського факультету спеціальності «Психологія» Олійник Мар’яну.

Тема доповіді  «Психологічні детермінанти стресостійкості жінок з ішемічною хворобою серця»

Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент М.М. Кулеша-Любінець

Звіт про наукову роботу кафедри