Наукові проекти

Теми, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету, грантів а також у межах робочого часу

Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0123U100406
Відкрита
Дата реєстрації: 20-01-2023
Статус виконавця: 17 – головний виконавець.

Нова кафедральна тема
Екзистенційно-аналітичний підхід до психотравм війни
Назва роботи (англ)
Existential-analytical approach to the psychotraumas of war
Мета роботи (укр)
Здійснити лонгітюдне дослідження потенціалу та ефективності екзистенційно-аналітичного (логотерапевтичного)
підходу до психотравм війни, що засновується на наданні відповідної психологічної допомоги особам, які зазнали
травмування психіки злочинною війною Московії в Україні, і передбачає розробку та захист курсових, бакалаврських,
магістерських робіт, дисертацій, повідомлень у наукових журналах, колективної монографії, навчальних дисциплін для
вільного вибору студентів та ін.

____________________________________________________________________________________________