Історія

Історія кафедри загальної та клінічної психології

(Адреса: вул. Шевченка, 57, тел. (0342) 59-60-66, е-mail: kzep@pnu.edu.ua)

Кафедра загальної та клінічної психології створена у 1993 році (до 1998 року мала назву кафедра загальної психології, з 1998 до 2014 р.р. – кафедра загальної та експериментальної психології).

На кафедрі загальної та клінічної психології діють такі освітні програми:

 1. Освітньо-професійна програма «Психологія», спеціальність 053 «Психологія» першого (бакалаврського) рівня. Освітня кваліфікація: «Бакалавр з психології».
 2. Освітньо-професійна програма «Реабілітаційна психологія», спеціальність 053 «Психологія» першого (бакалаврського) рівня. Освітня кваліфікація: «Бакалавр з психології».
 3. Освітньо-професійна програма «Клінічна та реабілітаційна психологія», спеціальність 053 «Психологія» другого (магістерського рівня). Освітня кваліфікація – «Магістр психології».

Навчально-методичну та наукову-дослідну діяльність кафедри  здійснюють: 2 доктори психологічних наук, професори, доктор філософських наук, професор, 10 кандидатів психологічних наук, доцентів.

На кафедрі діють магістратура , аспірантура та докторантура.

Протягом існування кафедри (1993-2019 р.р.) захищено: 231 магістерська робота; 39 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидат психологічних наук, 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктор психологічних наук, 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктор філософських наук.

Дисертаційні дослідження розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри. Колектив кафедри розробляє такі теми наукових досліджень:

– Причини і характер суїцидальної поведінки серед студентської молоді (№ державної реєстрації 0974U002040)

– Духовні цінності українського народу: джерела, сучасний стан, формування  (№ державної реєстрації 0197U013273);

– Інноваційні психотехнології сприяння особистісного благополуччя      (№ державної реєстрації 0112U001020).

Кафедра регулярно проводить міжнародні, всеукраїнські, регіональні наукові та науково-практичні конференції і семінари.

Склад кафедри:

 1. Москалець Віктор Петрович – завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор
 2. Белей Михайло Дмитрович – кандидат психологічних наук, професор
 3. Гасюк Мирослава Богданівна – кандидат психологічних наук, професор
 4. Гоян Ігор Миколайович – доктор філософських наук, професор
 5. Іванцев Людмила Ігорівна – кандидат психологічних наук, доцент
 6. Іванцев Наталія Ігорівна – кандидат психологічних наук, доцент
 7. Карпюк Юлія Ярославівна – кандидат психологічних наук, доцент
 8. Кулеша-Любінець Мирослава Миронівна – кандидат психологічних наук, доцент
 9. Матейко Наталія Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент
 10. Міщиха Лариса Петрівна – доктор психологічних наук, професор
 11. Федик Оксана Василівна – кандидат психологічних наук, доцент
 12. Хрущ Олена Василівна – кандидат психологічних наук, доцент
 13. Шкраб’юк Вероніка Степанівна – кандидат психологічних наук, доцент

Кафедра загальної та клінічної психології була створена на базі кафедри загальної та експериментальної психології в 2013 році внаслідок необхідності підготовки висококваліфікованих спеціалістів для практичної та науково-дослідної діяльності, спрямованої на підвищення психічних ресурсів та адаптаційних можливостей людини, гармонізацію психічного розвитку, охорону здоров’я, психопрофілактику, психокорекцію та психологічну реабілітацію населення.

Викладачі кафедри загальної та клінічної психології пропонують студентам навчальні дисципліни, опанування якими дозволить організовувати та реалізовувати психологічний супровід та допомогу особистості, діагностувати розлади психіки та поведінки; надавати експертні висновки; розробляти психокорекційні програми. Студенти мають можливість проходити практику на базі лікувальних та освітніх закладів, зокрема, обласної та міської дитячих клінічних лікарень, обласних психоневрологічних лікарень,  геріатричного будинку, центрів соціально-психологічної реабілітації різноманітного профілю тощо.

На кафедрі загальної та клінічної психології відбуваються різноманітні заходи щодо реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року. Зокрема, проводиться активна просвітницька діяльність серед дітей та молоді з питань збереження психічного здоров’я у формі лекторіїв, психологічних тренінгів, інформаційних буклетів та брошур. Дані заходи, які організовує доцент кафедри М. М. Кулеша-Любінець, відбуваються в освітніх та лікувальних закладах і є важливою складовою практичної професійної підготовки майбутніх психологів.

Для поглиблення знань з дисциплін спеціалізації доцентом кафедри Н.М.Матейко започатковано курс із пропедевтики психіатрії на базі обласної психоневрологічної лікарні, що здійснюється в рамках співпраці з кафедрою психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського національного медичного університету. Проводяться навчальні групи з різних напрямків психотерапії, зокрема студенти-психологи мають змогу пройти навчальний курс з Короткотермінової психотерапії, спрямованої на вирішення (BSFT), є учасниками груп власного досвіду у напрямку психодрами, планується створення груп інших психотерапевтичних модальностей.

Великим успіхом у студентів філософського факультету користується волонтерський молодіжний проект «Лікар Свято», керівником якого є кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології Кулеша-Любінець М. М. Створений у 2015 році проект спрямований на організацію психологічного супроводу дітей та підлітків у стаціонарних відділеннях дитячого лікувально-профілактичного закладу засобами сміху, ігротерапії, арт-терапії. Основними напрямками проекту «Лікар Свято»  є: сміхотерапія дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні; психологічна підтримка важкохворих дітей та їх батьків (опікунів); психологічна просвіта дітей та молоді з питань збереження психічного здоров’я та психологічного благополуччя; навчання волонтерів психотехнікам ефективної взаємодії та підтримки пацієнтів дитячих лікарень, їх родичів та медичного персоналу тощо.  Більше про спільноту проекту «Лікар Свято» можна довідатись на сторінці https://www.facebook.com/likarsvyato/.

Також, починаючи з 2010 року, кафедрою загальної та клінічної психології проводяться тренінги з питань інклюзивної освіти в Україні та толерантного ставлення до молоді з інвалідністю. Загалом, учасниками занять, які проводить доцент М. М. Кулеша-Любінець, були понад 900 студентів університету.

Кафедра підтримує зв’язки з факультетом психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України; Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Івано-Франківським національним медичним університетом.

З 1 вересня 2020 року філософський факультет змінив назву на факультет психологї.