Москалець Віктор Петрович

 

доктор психологічних наук, професор

завідувач кафедри загальної та клінічної психології

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 1976 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність “Психологія”. Присвоєно кваліфікацію: Психолог. Викладач психологічних дисциплін.

Кандидат філософських наук. Тема дисертації: Соціально-психологічний аспект релігійного культу. – Інститут філософії імені Григорія Сковороди Академії наук України. – Київ, 1983 р.

Доктор психологічних наук. Тема дисертації: Психологічні основи виховання духовності в українській національній школі. – Спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Український національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. – Київ, 1996 р.

Професор кафедри загальної та експериментальної психології. – Атестаційна колегія МОН України, 2001 р.

Наукові інтереси – психологія: загальна, порівняльна, особистості, духовності, релігії, мистецтва, українська національна, національної безпеки, клінічна.

 

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ (ПІДРУЧНИКИ) протягом останніх 5-ти років

 1. Москалець В. П. Психологія релігії: Підручник. – Київ: ТОВ «КНТ», 2018. – 150 с. (11,13 друк. арк.).
 2. 2. Москалець В. П. Психологія релігії: Підручник. – Вид. 2-ге, перероблене, доповнене. – Київ: ТОВ «КНТ», 2019. – 219 с. (11,25 друк. арк.).
 3. Москалець В. П. Психологія релігії: Підручник. – Вид. 3-тє, перероблене, доповнене. – Київ: Ліра-К, 2020. – 192 с. (11,16 друк. арк.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88496 від 11.05.2019 року.
 4. Москалець В. П. Психологія особистості: Підручник. – Вид. 2-ге, перероблене, доповнене. – Київ-Івано-Франківськ: «Нова Зоря», 2020. – 435 с. (28,43 ум. др. арк.). Рекомендовано МОН України для студентів ВНЗ. (Лист №1/11- 4193 від 28.03.2012 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 50285 від 18.07.2013 року.
 5. 5. Москалець В. П. Психологія особистості: Підручник. – Вид. 3-тє, перероблене, доповнене. – Київ: Ліра-К, 2020. – 364 с. (21,16 др. арк.).
 6. 6. Москалець В. П. Загальна психологія: Підручник для студентів спеціальності «психологів». – К.: Ліра-К, 2020. – 564 с. (32,78 др. арк.).  
 7. 7. Москалець В. П. Зоопсихологія і порівняльна психологія: Підручник. – Вид. 2-ге, перероблене, доповнене. – Київ: Ліра-К: 2020. – 222 с. (13,02 др. арк.) Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-9781 від 10.06.2013 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58945 від 19.03.2015 року.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

протягом останніх 5-ти років

1. Москалець В. П. Загальна психологія: підручник для студентів спеціальності «психологія». Київ: Ліра-К, 2023. 564 с. (32,78 др. арк.). ©
2. Москалець В. П. Зоопсихологія і порівняльна психологія: підручник. Вид. 2-ге, перероблене, доповнене. Київ: Ліра-К: 2020. 222 с. (13,02 др. арк.) Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-9781 від 10.06.2013 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58945 від 19.03.2015 р. ©
3. Москалець В. П., Карп’юк Ю. Я. Основи логотерапії (екзистенційного аналізу В. Е. Франкла): навчальний посібник. Івано-Франківськ, 2024. 228 с. (10,2 др. арк.) – Електронна бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
4. Москалець В. П. Психологія особистості: підручник. Вид. 2-ге, перероблене, доповнене. Київ: Ліра-К, 2020. 364 с. (21,16 др. арк.).Рекомендовано МОН України для студентів ВНЗ. (Лист №1/11- 4193 від
28.03.2012 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 50285 від 18.07.2013 р. ©
5. Москалець В. П. Психологія релігії: підручник. Вид. 2-ге, перероблене, доповнене. Київ: Ліра-К, 2020. 192 с. (11,16 друк. арк.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88496 від 11.05.2019 р. ©

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ протягом останніх 5-років
e-mail: bober.if@qmail.com ORCID: 0000-0002-0724-2657

1. Москалець В., Демський В. Методологія вивчення релігійної самосвідомості військовослужбовців // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Психологія». Випуск 2. Одеса:
«Гельветика», 2022. С. 7-11 (0,6 др. арк.). Журнал внесений до переліку фахових видань категорії «Б».
2. Москалець В., Карп’юк Ю. Інтелектуальна функція продуктивного соціального характеру // Психологія і суспільство. Український методологічний соціогуманітарний часопис, 2023. № 2. С. 117-132. (1,5 др. арк.). Журнал внесений до переліку фахових видань категорії «Б». Index Copernicus (ICI World
of Journals) Google Scholar. Розміщений на платформі «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. ISSN: 25-23-4099 (Online), 1810-2131 (Print), DOI https://doi.org/10.35774/pis Вебсторінки журналу: pis.wunu.edu.ua (офіційна), psm2000.ucoz.ua (інформаційна).
Стаття: DOI: https://doi.org/10/35774/pis2023/02/182.
3. Москалець В. Логотерапевтичний підхід до психотравм злочинної війни росії в Україні // Український психологічний журнал: збірник наукових праць. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. №1 (17), 2022. С. 64-83. (1,2 др. арк.). Журнал внесений до переліку фахових видань
категорії «Б». Журнал проіндексовано у міжнародних наукометричних базах: INDEX COPERNICUS (IC). GOOGLE SCHOLAR та ін.
4. Москалець В. «Над-смисл» у логотерапії безнадійності // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». Науковий журнал. Випуск 17. Острог: «Острозька академія», 2023. С. . (1,5 др. арк.). Журнал внесений до переліку фахових видань категорії «Б». Журнал проіндексовано у міжнародних наукометричних базах: INDEX COPERNICUS (IC); EBSCO Publishing та ін.
5. Москалець В. «Над-смисл» у логотерапії горя і мук совісті // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». Науковий журнал. Випуск 16. Острог: «Острозька академія»,
2023. С. 73-83. (1,5 др. арк.). Журнал внесений до переліку фахових видань категорії «Б». Журнал проіндексовано у міжнародних наукометричних базах: INDEX COPERNICUS (IC); EBSCO Publishing та ін DOI:10/25264/2415-7384-2023-16-73-83.
6. Москалець В. П. Перспективи трансформацій у психології московитів // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». Науковий журнал. Випуск 15. Острог: «Острозька академія», 2022. С 25-35. (1,5 др. арк.). Журнал внесений до переліку фахових видань категорії «Б». Журнал проіндексовано у міжнародних наукометричних базах: INDEX COPERNICUS (IC); EBSCO Publishing та ін.
7. Москалець В. П. Почуття гумору як чинник гармонізації міжособистісної взаємодії у конфліктних ситуаціях // Психологічний журнал. Випуск 8. Умань:ВПЦ «Візаві», 2022. С. 74-80 (0,6 др. арк.).
8. Москалець В. Психологія гри та ігрового змісту інших видів діяльності, мистецтва і релігії» // «Психологія і суспільство. Український теоретико-методологічний і соціогуманітарний часопис», 2020. № 2. С. 36-53. (1,2 др. арк.). Журнал внесений до переліку фахових видань категорії «Б».
9. Москалець В., Рошкевич О. Логотерапевтичний принцип підходу до психологічних проблем ветеранів війни з росією // Актуальні дослідження всучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології: монографія. Том ІІ /за ред. В. П. Садкового, О. В. Тімченка; НУЦЗУ. Харків: ФОП Панов А. М.,2022. 436 с. С. 90-108. ©
10. Москалець В. Функціонування і розвиток свідомої здатності у спілкуванні, грі, художній діяльності // Психологія і суспільство. Український методологічний соціогуманітарний часопис, 2021. №1. С. 117-132. (1,5 др. арк.). Журнал внесений до переліку фахових видань категорії «Б».
11. Москалець В. Функціонально-психологічна сутність свідомості як рамкової умови пізнання, методологування, віри, мислення, діяльності. //Психологія і суспільство. Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис, 2019. №1 (75). С. 35-52 (1,2 др. арк.). Журнал внесений до переліку фахових видань категорії «Б».
12. Moskalets Viktor, Khrusch Olena ets. Environmental and Psychological Effects of Russian War in Ukraine // Grassroots Journal of Natural Recources. Vol.6.No.1. (Apr. 2023) ISSN: 2581-6853 CODEN: GJNRA9 / Published by The Grassroots Institute Website: https://grassroots journals. org/ginr / Main Indexing: WEB of SCIENCE, p. 37-84. DOI:https//doi.org/10/33002/nr/2581.6853.060103
13. Moskalets Viktor, Mateiko Natalija ets. Psychological Complications During Military Operations in Ukraine: Neurobiological Effects // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience / Psychology. Vol. 14 No. 2 (2023) DOI https://doi.org/10.18662/brain14.2441. Main Indexing: WEB of SCIENCE. DOI:https://doi.org/10.18662/brain/14.2/441/

Навчальні дисципліни

 • Загальна психологія
 • Порівняльна психологія
 • Психологія релігії
 • Психологія особистості

Член спеціалізованих вчених рад:

1. Д 26.001.26 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03187, м.Київ, просп. Академіка Глушкова,2а.

2. Д. 20.051.10 ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за адресою: 76025, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, кафедра психології лабораторія моделювання освітніх технологій

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W KONINIE

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА», ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, кафедра загальної та клінічної психології

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

МЕТОДОЛОГІЧНІ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ.

І і ІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція (2019 р.; 2020 р.).